ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13970626-MasjedEmamBazar-05-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هفتم محرم ۱۳۹۷ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 26 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970626-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هفتم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 26 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970625-HosseiniyeEmamKhomeyni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۳۹۷ ـ حسینیه امام خمینی(ره)

آیت الله صدیقی؛ 25 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970625-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز ششم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 25 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970625-MasjedEmamBazar-04-Thaqalain_IR

سخنرانی روز ششم محرم ۱۳۹۷ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 25 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970624-Shahid-Fallahi-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۷ ـ شهرک شهید فلاحی

آیت الله صدیقی؛ 24 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970624-MasjedEmamBazar-03-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۳۹۷ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 24 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970624-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 24 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970623-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 23 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970623-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 23 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadgihi-NamazJome13970623-Thaqalain_IR

تزریقِ یأس به جامعه کارِ دشمنان است

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی 23 / شهریور / 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970622-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 22 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970622-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز سوم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 22 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970621-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 21 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 63« بعدی...34567...102030...قبلی »