ثقلین
Previous Frame Next Frame
جلسه چهارم تربیت مربی مطالعه آثار استاد شهید مطهری
مدرسه علمیه امام خمینی(ره): 04 / اردیبهشت / 1396
مدرسه علمیه امام خمینی(ره): 04 / اردیبهشت / 1396
سیری در صحیفه سجادیه ۷۲
آیت الله فاطمی نیا؛ 29 / فروردین / 1396
آیت الله فاطمی نیا؛ 29 / فروردین / 1396
هشتمین جلسه درس «آموزش مشاوره»
مدرسه علمیه امام خمینی(ره): 03 / اردیبهشت / 1396
مدرسه علمیه امام خمینی(ره): 03 / اردیبهشت / 1396
تازه ترین ها