ثقلین
Previous Frame Next Frame
سخنرانی روز عاشورای حسینی ۱۴۴۳ هـ ق ـ مسجد دانشگاه صنعتی شریف
آیت الله صدیقی؛ 28 مرداد 1400
آیت الله صدیقی؛ 28 مرداد 1400
در محضر استاد ۱۴۲
درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 27 / شهریور / 1400
درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 27 / شهریور / 1400
سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۳ هـ ق ـ حسینیه امام خمینی(ره)
آیت الله صدیقی؛ 25 مرداد 1400
آیت الله صدیقی؛ 25 مرداد 1400
تازه ترین ها