ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14030321-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۲۱۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030319-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۳۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030318-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ خرداد ۱۴۰۳

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۱۸ / خرداد / ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030312-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۳۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۱۲ خرداد ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030231-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۲۱۴

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030229-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR

جشنواره علمی پژوهشی میرداماد (تقدیر از مقالات طلاب برتر)

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030224-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۲۱۳

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030222-Sharhe Sahifeh-Jalase 01-Tehran Uni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه ـ جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030222-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۳۰

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030221-NamazJome-Thaqalain_IR

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران ـ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمازجمعه تهران؛ آیت الله صدیقی ۲۱ / اردیبهشت / ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030217-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۲۱۲

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030215-Shahadate Emam Sadegh-Masjed Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم شهادت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)

آیت الله صدیقی؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030210-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

حریم ملکوت ۲۱۱

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030208-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۲۲۹

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 12312345...102030...قبلی »