ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13980301-Shabe17Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980301-16Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980231-Shabe16Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR2

سخنرانی شب شانزدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 31 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980230-Shabe15Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پانزدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 30 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980230-14Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 30 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980229-Shabe14Ramezan-MasjedEmamReza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهاردهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 29 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980229-13Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 29 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980228-Shabe13Ramezan-MasjedEmamReza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سیزدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980228-12Ramezan-EmamzadeSale(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980227-Shabe12Ramezan-MasjedEmamReza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 27 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980225-Shabe10Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980224-Shabe09Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980224-08Ramezan-MasjedAzarbayejaniha-Thaqalain_IR

سخنرانی هشتمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980223-Shabe08Ramezan-MasjedBeheshti-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 31« بعدی...34567...102030...قبلی »