ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14030427-Shabe 12 Moharram-Hosseiniye Emam Khomeini-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوازدهم محرم ۱۴۴۶ هـ ق ـ حسینیه امام خمینی(ره)

آیت الله صدیقی؛ ۲۷ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030426-Roze 10 Moharram-Masjede Emam Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دهم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۶ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030425-Shabe 10 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030425-Roze 09 Moharram-Masjede Emam Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز نُهم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030424-Shabe 09 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نُهم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۴ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030424-Roze 08 Moharram-Masjede Emam Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هشتم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۴ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030423-Shabe 08 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۳ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030423-Roze 07 Moharram-Masjede Emam Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هفتم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۳ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030422-Shabe 07 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۲ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030421-Shabe 06 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۱ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030421-Roze 05 Moharram-Masjede Emam Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۱ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030420-Shabe 05 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۰ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030420-Roze 04 Moharram-Masjede Emam Bazar-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۲۰ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14030419-Shabe 04 Moharram-MasjedeOzgol-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۶ هـ.ق

آیت الله صدیقی؛ ۱۹ تیر ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 5912345...102030...قبلی »