ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13970624-Shahid-Fallahi-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۳۹۷ ـ شهرک شهید فلاحی

آیت الله صدیقی؛ 24 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970624-MasjedEmamBazar-03-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۳۹۷ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 24 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970624-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز پنجم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 24 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970623-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 23 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970623-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز چهارم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 23 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970622-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 22 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970622-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز سوم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 22 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970621-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 21 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970621-MasjedEmamBazar-02-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دوم محرم ۱۳۹۷ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 21 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970621-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز دوم محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 21 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970620-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوم محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 20 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970620-MasjedEmamBazar-01-Thaqalain_IR

سخنرانی روز اول محرم ۱۳۹۷ ـ مسجد امام بازار تهران

آیت الله صدیقی؛ 20 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970620-KhiyabanIran-Thaqalain_IR

سخنرانی روز اول محرم ۱۳۹۷ ـ خیابان ایران

آیت الله صدیقی؛ 20 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970619-Sharif-Uni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب اول محرم ۱۳۹۷ ـ دانشگاه شریف

آیت الله صدیقی؛ 19 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 2512345...1020...قبلی »