ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13990608-Shabe 10 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 08 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Shabe-09-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990607-Shabe 09 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 07 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990606-Shabe-08-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 06 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990606-Shabe 08 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 06 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990605-Shab-07-Moharram-Hosseiniye-Emam-Khomeyni-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ حسینیه امام خمینی(ره)

آیت الله صدیقی؛ 05 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990604-Shabe-06-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 04 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990604-Shabe 06 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 04 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990603-Shabe-05-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 03 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990603-Shabe 05 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب پنجم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 03 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990602-Shabe-04-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 02 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990602-Shabe 04 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب چهارم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 02 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990601-Shabe-03-Moharram-Mojtamae Aemeye Athar(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ مجتمع فرهنگی مذهبی ائمه اطهار علیهم السلام

آیت الله صدیقی؛ 01 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13990601-Shabe 03 Moharram-Heyat Abdollah Ebnel Hasan(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سوم محرم ۱۴۴۲ هـ ق ـ هیات عبدالله بن الحسن علیهما السلام

آیت الله صدیقی؛ 01 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 3812345...102030...قبلی »