ثقلین
Untitled-1

تمرد و مخالفت در برابر حکومت‌ها

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

آیا تمرد و مخالفت در برابر حکومت‌ها جایز است؟ ...

TasvirShakhes-HokoumatQ-16

مخالفان ولایت فقیه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

حکم اسلام درباره‌ی مخالفان ولایت فقیه چیست؟ آیا قبول نداشتن ولایت فقیه گناه و کفر است؟ ...

TasvirShakhes13

توتالیتر و فرق آن با ولایت فقیه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

توتالیتر یعنی چه؟ فرق آن با ولایت فقیه چیست؟ ...

TasvirShakhes12

فاشیسم

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

فاشیسم یعنی چه؟ آیا حکومت ولایت فقیه به آن‌جا کشیده می‌شود؟ ...

TasvirShakhes11

تفاوت بین حکومت مطلقه‌با حکومت استبدادی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

حکومت مطلقه‌ی ولایی چه تفاوتی با حکومت استبدادی دارد؟ ...

TasvirShakhes10

ولایت فقیه و دیگر نظام‌های سیاسی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

تفاوت حکومت ولایت فقیه با دیگر نظام‌های سیاسی (سکولار و لائیک) را بیان کنید؟ ...

TasvirShakhes7

تعارض بین نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

در موارد تعارض بین نظر ولیّ فقیه با نظر مرجع تقلید چه باید کرد؟ ...

TasvirShakhes6

اعلمیّت ولایت فقیه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

منظور از اعلمیّت ولایت فقیه چیست؟ ...

TasvirShakhes-VelayatFaghih01

پیروی فقیه اعلم از ولیّ فقیه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

اگر یکی از فقیهان اعلم باشد، چه می‌شود؟ آیا می‌توان گفت که فقیه اعلم باید از ولیّ فقیه پیروی کند؟ ...

TasvirShakhes4

ولی فقیه و مراجع تقلید

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

اگر ولایت فقیه اقدام به تصدّی حکومت کرد، آیا وظایف بقیه فقیهان و مراجع ساقط می‌شود؟ ...

TasvirShakhes3

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

آیا لازم است اهل سنّت از ولیّ فقیه در همه‌ی امور تبعیّت کنند؟ ...

TasvirShakhes2_01

نقش ولایت فقیه در حکومت هایه اسلامی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

در صورت تشکیل چند حکومت اسلامی در دنیا، ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا می‌کند؟ ...

TasvirShakhes

ولایت فقیه و مسلمانان جهان

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

چرا ولیّ فقیه با این‌که به وسیله‌ی خبرگان منتخب مردم ایران انتخاب شده است، بر تمام شیعیان جهان ولایت درد؟ ...

TasvirShakhes-HokoumatQ-46

ولایت فقیه و امور شخصی

پرسش و پاسخ دانشجویی پیرامون دین و سیاست

آیا ولیّ فقیه حقّ دخالت در امور شخصی و نظر دادن در این امور را دارد یا نه؟ ...

صفحه 3 از 912345...قبلی »