ثقلین
TasvirShakhesMomen

جهاد ابتدایی در عصر غیبت ۲

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

ب. قائلان به عدم جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبتمشهور میان علمای پیشین و علمای متأخر، عدم جواز جهاد ابتدایی بدون امر امام معصوم (ع) ...

TasvirShakhesMomen

جهاد ابتدایی در عصر غیبت ۱

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

«جهاد» یعنی با سلاح رو در روی دشمن ایستادن و جنگیدن با او. «جهاد ابتدایی» در مقابل «جهاد دفاعی» است و انگیزه آن دعوت کفار ...

TasvirShakhesMomen

اجازه ولیّ امر در انجام قصاص ۵

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

مطلب دوممطلب دیگر این که معنای ویژه حدّ، همان ادب کردن خاصی است که در شریعت میزان آن تعیین شده باشد، چه در مورد حقوق ...

TasvirShakhesMomen

اجازه ولیّ امر در انجام قصاص ۴

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

مطلب نخستپس از باور به این که شارع برای بِزه دیده، یا ولیّ امر او حق قصاص قرار داده، آیا ولیّ قصاص می‌تواند به گونه ...

TasvirShakhesMomen

اجازه ولیّ امر در انجام قصاص ۳

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

مسأله در میان علمای عامّه  اگرچه شیخ در خلاف بیان داشته که تمامی ایشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، لیکن آنچه از بعض ...

TasvirShakhesMomen

اجازه ولیّ امر در انجام قصاص ۲

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

به هر تقدیر در برابر فقیهان یاد شده گروهی دیگر از فقیهان هستند که گرفتن اجازه از حاکم را لازم نمی‌دانند، به ویژه در مورد ...

TasvirShakhesMomen

اجازه ولیّ امر در انجام قصاص ۱

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

از دیر باز، در میان بزرگان گفت‌و‌گو درباره این مسأله مطرح بوده است که آیا دارنده حق قصاص، باید در سِتاندن این حقّ از ولیّ ...

TasvirShakhesMomen

تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص ۳

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

جمع‌بندی و ارزیابیتوضیح: با اندک درنگی در آنچه بیان کردیم، روشن می‌شود که مهم‌ترین دلیل برای آنچه ما برداشت کردیم، عبارت است از: «اطلاق ولایت ...

TasvirShakhesMomen

تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص ۲

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

صحیحه اسحاق بن غالب که در کافی از ابو عبدالله (ع) روایت شده است. آن حضرت در خطبه‌ای که چگونگی و ویژگی‌های ائمّه علیهم السلام ...

TasvirShakhesMomen

تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص ۱

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

س: هرگاه حکومت اسلامی بخواهد کاری را به سود ملّت انجام دهد و این کار حکومت، با حقوق اشخاص حقیقی و یا حقوقی، خواه مالی ...

TasvirShakhesMomen

بررسی مبادی نظریه ولایت فقیه

مباحث ولایت فقیه آیت الله مؤمن

همان‌گونه که هر دانشی مبادیی دارد، مسائل هر دانش نیز دارای مبادیی است، از این روست که باید گفت ولایت فقیه نیز برای خود مبادیی ...

صفحه 9 از 9« بعدی...56789