ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14000217-Shabe 24 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-07-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000216-Masjed Ozgol-Shabe 23 Ramazan-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 16 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000215-Shabe 22 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-06-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 15 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000214-MasjedOzgol-MahRamezan-10-Thaqalain_IR

سخنرانی روز شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام (روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان)

آیت الله صدیقی؛ 14 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000214-Masjed Ozgol-Shabe 21 Ramazan-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 14 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000214-Shabe 21 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-05-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 14 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000213-MasjedOzgol-MahRamezan-09-Thaqalain_IR

سخنرانی روز بیستم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 13 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000213-Shabe 20 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-04-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیستُم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 13 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000212-MasjedOzgol-MahRamezan-08-Thaqalain_IR

سخنرانی روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 12 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000212-Masjed Ozgol-Shabe 19 Ramazan-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۴۰۰

آیت الله صدیقی؛ 12 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000212-Shabe 19 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-03-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 12 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000211-MasjedOzgol-MahRamezan-07-Thaqalain_IR

سخنرانی روز هجدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 11 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000210-Shabe 17 Ramazan-Masjed Hoze-Heyat NoroReza(AS)-01-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 10 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14000209-MasjedOzgol-MahRamezan-06-Thaqalain_IR

سخنرانی روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ 09 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1212345...10...قبلی »