ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13980313-28Ramezan-MasjedJameBazar-Thaqalain_IR

سخنرانی بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 13 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980312-27Ramezan-MasjedJameBazar-Thaqalain_IR

سخنرانی بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 12 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980311-26Ramezan-MasjedJameBazar-Thaqalain_IR

سخنرانی بیست و ششمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 11 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980308-23Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی بیست و سومین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 08 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980308-Shabe23Ramezan-MasjedOzgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 08 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980306-Shabe21Ramezan-MasjedOzgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 06 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-TasvirShakhes-Sadighi-13980305-20Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی بیستمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 05 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980304-Shabe20Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیستم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 04 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980304-19Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 04 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980304-Shabe19Ramezan-MasjedOzgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

سخنرانی آیت الله صدیقی؛ 04 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980302-Shabe18Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هجدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 02 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980302-17Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی هفدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 02 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980301-Shabe17Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980301-16Ramezan-EmamzadeSaleAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شانزدهمین روز ماه مبارک رمضان سال ۹۸

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 812345...قبلی »