ثقلین
TasvirShakhes-RahnamaShenasi-024-ThaqalainSite

مقام پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

آيا مقام پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ، با مقام امامان و پيامبران ديگر، متفاوت است؟ آيا بهشت آنان فرق دارد؟ ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-023-ThaqalainSite

حدیث «لولاک…»

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

آيا حديث قدسى «لولاك لما خلقت الافلاك» داراى سند متواتر است كه فاطمه (علیهاالسلام)  بهانه آفرينش است و عالم هستى براى محبت آن حضرت آفريده ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-022-ThaqalainSite

حقیقت محمدیه (صادر اول)

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

. منظور از «صادر اول» چيست؟ ارتباط پيامبر (صلی الله علیه وآله)  با اولين صادر و اولين مخلوق عالم چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-021-ThaqalainSite

مشورت پیامبر

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

چرا پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  با علمى كه داشت، در جنگ خندق با مسلمانان مشورت كرد؟ ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-020-ThaqalainSite

معراج و علم پیامبر

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

اگر پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  علم لدنّى داشت، پس چرا در شب معراج، از جبرئيل در مورد پديده هاى آن جا سؤال كرد؟ ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-019-ThaqalainSite

معراج پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

معراج پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  چگونه بوده است؟ ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-018-ThaqalainSite

علم غیب پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

با توجه به اينكه پيامبر (صلی الله علیه وآله)  علم لدنى و غيب داشتند؛ چرا عده اى مبلّغ را فرستادند كه به فاجعه «رجيع» و بعد «بئر معونه» منجر ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-017-ThaqalainSite

معجزه پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله)  در طول رسالت 23 ساله خويش معجزاتى داشت؛ كدام يك از معجزات ايشان به طور مستقيم در قرآن كريم بيان شده است؟! ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-016-ThaqalainSite

استغفار معصومان علیهم السلام

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

راز استغفار پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  و ائمه معصومين (علیهم السلام)  چيست؟ به عبارت ديگر با اينكه آنان معصوم بودند و مرتكب گناه نمى شدند؛ چرا در ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-015-ThaqalainSite

گناه پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

در آيات اول سوره «فتح» آمده است: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ»؛ منظور از انتساب «ذنب» و گناه به پيامبر ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-014-ThaqalainSite

خطاى پیامبر صلی الله علیه وآله

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

مقصود از عصمت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه معصومين چيست؟ در قرآن در مواردى نسبت به عملكرد پيامبران از جانب خداوند اعتراض مى شود؛ مثلاً در مسئله ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-013-ThaqalainSite

خطاى داود علیه السلام

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

در قرآن كريم سخن از اشتباهات پيامبران به ميان رفته كه خدا آنها را آمرزيده است؛ مثلاً در سوره «ص» از داورى عجولانه داود (علیه السلام) ، ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-012-ThaqalainSite

خطاى حضرت آدم علیه السلام

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

منظور از عصيان و توبه حضرت آدم (علیه السلام) ، در آيات قرآن چيست؟ چگونه با عصمت پيامبران سازگار است؟ ...

TasvirShakhes-RahnamaShenasi-011-ThaqalainSite

خطاى پیامبران علیهم السلام

پرسش و پاسخ دانشجویی؛ راهنما شناسی

آيا پيامبران اشتباه مى كنند؟ ظاهرا مفهوم اشتباه با گناه فرق دارد، پيامبران اشتباه مى كنند؛ ولى گناه نمى كنند؟ ...

صفحه 1 از 212