ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

دل آرامی که از مرجان، به جسم مرده بخشد جان

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شکیب اصفهانی

 دل آرامی که از مرجان، به جسم مرده بخشد جانبه زخم عاشقان مرهم، به درد عارفان، درمانمسیحا دم سلیمانی، سلیمان جاه جانانیبه عارض چون کف ...

TasvirShakhesEmamHasan

عنبرین زلف تو چین چین و شکن در شکن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رفعت سمنانی

عنبرین زلف تو چین چین و شکن در شکن استدر خم هر شکنی بسته، دل مرد و زن استترک جان، در ره آن خسرو شیرین ...

TasvirShakhesEmamHasan

رخسار شاه و آینه ی مهر و ماه بین

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آیتی بیرجندی

رخسار شاه و آینه ی مهر و ماه بینحسن ازل درآینه ی روی شاه بینای دل ز چشم عقل چو موسی نگاه کنواندر نگاه، جلوه ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا که به دل زد سپاه عشق شبیخون

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: الهی قمشه ای

تا که به دل زد سپاه عشق شبیخونریخت شبی آبم از دو دیده شبی خونعاشقم و زار و بیقرار و پریشانناله ز بیداد هجر چون ...

TasvirShakhesEmamHasan

چو بخت سرکشم از خواب ناز شد بیدار

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: واصل دزفولی

چو بخت سرکشم از خواب ناز شد بیداردر انتظار به من داد مژده‌ی دیداربه آن امید بهین کار من مشاهده بودکه جلوه کرد به کاشانه ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کجا سایه فکن آن مه پروین ذقن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: واصل دزفولی

هر کجا سایه فکن آن مه پروین ذقن استدر نظر پرتو خورشید سما بی ثمن استجمع را شمع چو از چهره نقاب اندازددوشِ پروانه ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

شها تویی که ولیّ خدای ذوالمننی

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سیفی عاصی

شها تویی که ولیّ خدای ذوالمننیخدیو کشور دینی و خسرو زمنیز رتبه علت ایجاد ممکنات توییکه چارمین نفر ای شه از آل پنج تنیمحمدی، نَه، ...

TasvirShakhesEmamHasan

حق، باز گلستان را آراست به زیبای – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد حسین صغیر اصفهانی

حق، باز گلستان را آراست به زیبایبر هر لب جو سروی، برخاست به رعناییچشم از همه سو نرگش، بگشود به شهلاییسنبل به دلاویزی، زنبق به ...

TasvirShakhesEmamHasan

در سحرگاه شب نیمه ماه رمضان – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عویض بازرگان (فاخر)

در سحرگاه شب نیمه ماه رمضانچهره ماه تمامی ز افق گشت عیانوه چه ماهی! که چو خورشید بود نورافشانکز فروغش متجلی شده آفاق جهانوه چه ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزنی باز کن! صدایم کن! – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد فخار زاده (مسیح)

روزنی باز کن! صدایم کن!لختی از خاکیان، جدایم کنای کریم مدینه! منتظرمبه افقهای سبز خود ببرممادرت: آب و، مادرت: خورشیدمادرت: ماه بود، می تابیدمادرت: موج، ...

TasvirShakhesEmamHasan

سبط اکبر، ولی الله اجل، جلِّ علاه

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: میرزا یهیی مدرس اصفهانی

سبط اکبر، ولی الله اجل، جلِّ علاهدُرَّهُ التاج نبی ـ صَیَّرنا الله فداه!نفی لامُنتَقض از او شد و، از الا اللهکه وِرا ذات، به توحید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مطلع الانوار اینک، صفحه گلزار شد – با تلخیص

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛

مطلع الانوار اینک، صفحه گلزار شدصحفه گلزار اینک، مطلع الانوار شدجلوه دلدار ظاهر، از در و دیوار شداز در و دیوار ظاهر، جلوه دلدار شدقم! ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای فلک رفعت و عرش مکین!

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: قدسیه فروزان (قدسی)

ای فلک رفعت و عرش مکین!تاجوَر کشور شرع مبینای یکمین پور شه لافتیوی به پیمبر تو دوم جانشینشیر هجا، بحر سخا، کوه حلمنور خدا، شمع ...

TasvirShakhesEmamHasan

خسته ام، خسته ازین درد، خدا می داند – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هاشم کرونی

خسته ام، خسته ازین درد، خدا می داند آری از مردم نامرد، خدا می داندکوفه در کوفه، جفا کاری شان یادم هستآه! یک عمر خطا ...

صفحه 217 از 221« بعدی...102030...215216217218219...قبلی »