ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

جنّت نشانی از حرم توست یا حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

جنّت نشانی از حرم توست یا حسنفردوس سائل کرم توست یا حسنتنها نه آسمان و زمین عالم وجوددر زیر سایه ی علم توست یا حسنعرش ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای کاینات سفره ی عام تو یا حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

ای کاینات سفره‌ی عام تو یا حسنای فوق وهم، علم و مقام تو یا حسنروح مسیح، طوطی گلزار معرفتجانِ کلیم مست کلام تو یا حسنصدق ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای در رُخت جمال خداوند آشکار

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

ای در رُخت جمال خداوند آشکارای آفرین به حسن تو از آفریده گارقرآن گرفته از نفست عمرِ جاودان ایمان به دوستِّی تو گردیده استواراحمد نهاده لب ...

TasvirShakhesEmamHasan

رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

رمضان بهشت خدا شده ز گل جمال تو یا حسنمه نیمه اختر کوچک و مه نو هلال تو یا حسنیم علم و حکمت و معرفت ...

TasvirShakhesEmamHasan

من کیم حجّت حق واقف سرّ و علنم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

من کیم حجّت حق واقف سرّ و علنممن کیم وجه خدا آینه‌ی ذوالمننممن کیم شمع فروزنده هر انجمنممن کیم چشم و چراغ نبی موتمنممن کیم ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل دل شکستگان عاشق و مبتلای تو

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

ای دل دل شکستگان عاشق و مبتلای توروح گرفته آبرو از نفس صفای تونغمه ی عشق عاشقان زمزمه‌ی ولای توبود و نبود عالمی در نعم ...

TasvirShakhesEmamHasan

من تو را در حُسنِ روزافزون، سرآمد میکشم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد جواد غفورزاده (شفق)

من تو را در حُسنِ روزافزون، سرآمد می‌کشمآیتی از آیه‌های ذاتِ سرمد می‌کشمتا جمالت را به زیبایی ببینم ـ بارهادر ضمیرم نقش سیمای «محمد» می‌کشماز ...

TasvirShakhesEmamHasan

این چه شور است عزیزان که به هر انجمن است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حیاتی

این چه شور است عزیزان که به هر انجمن استشاد و خرم دل یاران و به‌دور از محن اسـتهر طرف می‌گذرم بانگ طرب می‌شـنومزانکه میلاد ...

TasvirShakhesEmamHasan

و پانزده غزل از ماه آسمان که گذشت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: نغمه مستشار نظامی

و پانزده غزل از ماه آسمان که گذشترسید ماه غزلهای بی کران که گذشت….مرام مردی و میراث جاودانش بودو نام نامی او بر سر زبان ...

TasvirShakhesEmamHasan

ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی مردانی

ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست ماه  وفور فیض و کرامات کبریاست ماه صعود روح به اوج فضیلت است ماه نزول مائده ی رحمت خداست ماه قعود و ماه قیام ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا چمن از فرّ فروردین به خود زیور گرفت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: طائی شمیرانی

تا چمن از فرّ فروردین به خود زیور گرفت عالم فرتوت دور زندگی از سر گرفت در چمن مشّاطه ی نوروز با سعی نسیمشاهد گل را نقاب ...

TasvirShakhesEmamHasan

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمنتا چمن را پرنیان سبز پوشاند به تن سبزه اندر سبزه بینی، ارغوان در ارغوانلاله اندر لاله بینی یاسمن در ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل بیا که روی به سوی خدا کنیم

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: دکتر قاسم رسا

ای دل بیا که روی به سوی خدا کنیمتوفیق بندگی طلب از کبریا کنیمکبر و ریا ترا کند از کبریا جداپرهیز از دو روئی و ...

TasvirShakhesEmamHasan

باز بافر فریدون فرودین آید به باغ

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: معظامی

باز بافر فریدون فرودین آید به باغلشگر اردی فرو بگرفت یکسر دشت و راغخیز ای ترک ختایی خطا برکن ایاغتا مگر از نشئه می تر ...

صفحه 219 از 221« بعدی...102030...217218219220221