ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

اگر فروغ تو تابد به مهر چرخ مطبَّق

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی مجاهدی(پروانه)

اگر فروغ تو تابد به مهر چرخ مطبَّقبلند می شود از نای ذرّه بانگ انا الحقگرفته مذهب اسلام از وجود تو، شوکتگرفته دین محمد ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

حوادث: آتش و، ما: خار و، غم: دود و، سرا: بیدر – (باتلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ملا محمد رفیع واعظ قزوینی (واعظ)

حوادث: آتش و، ما: خار و، غم: دود و، سرا: بیدراز آن روزم سیه، دل تیره، لب خشک است و مژگان ترچه باشد زیر گردون ...

TasvirShakhesEmamHasan

نه هرکس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: وفایی شوشتری

نه هرکس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شدکز اول بایدش سلمان شود و آنگه مسلمان شدنه هر سنگ ار بدخشان است، لعلش می ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای علوی ذات و خدایی صفات – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رضا یزدی

ای علوی ذات و خدایی صفاتصدر نشین همه ی کایناتسید و سالار شباب بهشتدست قضا و قلم سرنوشتزاده طوبی و بهشت بریننور خدا در ظلمات ...

TasvirShakhesEmamHasan

یا رب امروز چرا خاطر خلق افسرده ست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی فنی

یا رب امروز چرا خاطر خلق افسرده ستشیعیان را گل رخسار، چرا پژمرده ستدل اولاد علی از چه چنین آزرده ستبار الها! مگر امروزی عزیزی ...

TasvirShakhesEmamHasan

سایه ی دستی میان قاب چشمان ترش

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: وحید قاسمی

سایه ی دستی میان قاب چشمان ترشچادر خاکی زهرا بالش زیر سرشرنگ خون پاشیده بر آیینه ی احساس اولکه های سرخ روی گوشوار مادرشاین دم ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل غمگین ز خود داری تغافل تا به کی؟

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: صابر همدانی

ای دل غمگین ز خود داری تغافل تا به کی؟شو دمی نادم، که دور زندگانی گشت طیچند می نازی به گیتی؟ کو جم و کو ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای جمال تو متن آیه ی نور

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: طائی شمیرانی

ای جمال تو متن آیه ی نورنور چهر تو رشک آتش طوربا لبان تو شهد نا مشهودبا عذار تو ماه نامشهورشب عید است و باده ...

TasvirShakhesEmamHasan

ز سوز عشق، صبحدم، زدم به بوستان قدم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمد حسین بهجتی (شفق)

ز سوز عشق، صبحدم، زدم به بوستان قدمکه جویم از برای خود انیس دل، شریک غمز دور، لاله ای مرا بدید و سر نمود خمکه ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای جمال تو جلوه ی ازلی – (با تلخیص)

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس براتی پور

ای جمال تو جلوه ی ازلیآیت کردگار لم یزلیای دمت معجز مسیحاییبر تنت جامه ی شکیباییآشنا با تو رسم مهر نداشتچشم دیدار آن سپهر نداشتکس ...

TasvirShakhesEmamHasan

با غم عشق تو تا یار دل زار من است – با تلخیص

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: جوهری (ذاکر)

با غم عشق تو تا یار دل زار من استبهتر از خلد برین گوشه ی بیت الحزن استنه غم حور و نه اندیشه ی جنت ...

TasvirShakhesEmamHasan

خزان نبیند بهار عمری که چون توسروی به خانه دارد

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حمید سبزواری

خزان نبیند بهار عمری که چون تو سروی به خانه داردغمی نگردد دلی که آن دل طراوتی جاودانه داردتو آن امیدی به باغ جانم که ...

TasvirShakhesEmamHasan

امام عشق دو عالم گدایت آمده است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

امام عشق دو عالم گدایت آمده استالا غریب نواز آشنایت آمده استتنی ضعیف به کویت پناه آورده استدلی شکسته به دار الشّفایت آمده استپی صفای ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کس در آستان ولایت مقیم نیست

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

هر کس در آستان ولایت مقیم نیستبرگو صراط زندگیش مستقیم نیستاشک محبّت حسنت گر به دیده هستهم سنگ اشک ناب تو دُرّ یتیم نیستغیر از ...

صفحه 218 از 221« بعدی...102030...216217218219220...قبلی »