ثقلین
TasvirShakhes-DoaVaTavasol-04-ThaqalainSite

خدا را در هر مکانى صداى ما را مى شنود

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

اگر همان طور كه خدا را در هر مكانى صداى ما را مى شنود، ائمه (علیهم السّلام) هم مى شنوند؛ پس فرق خدا با ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-47-ThaqalainSite

سلام دادن به امامان علیه السلام و پیامبر صلی علیه وآله وسلم

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

طبق آيه «إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى» و آيه «ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُورِ» مردگان نمى شنوند. بدين جهت، آيا سلام كردن و سخن گفتن ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-46-ThaqalainSite

توسّل و زیارت

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

فلسفه بوسيدن ضريح امامان و تبرّك كردن اشياء چيست؟ وهابيان كنايه مى زنند كه ما شيعيان ضريح و سر در امامزاده ها را مى ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-45-ThaqalainSite

توسل با گفتن «یا على» و «یا حسین»

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

آيا «يا على» و «يا حسين» گفتن هنگام انجام كارها و به طور كلى توسّل به اولياى الهى و درخواست حاجت از آنان، مصداق ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-44-ThaqalainSite

توسّل و شرک

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

آيا توسّل به پيامبر و امامان (علیهم السّلام) و حاجت خواستن از آنان، مؤثر دانستن غيرخدا و شرك نيست؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-43-ThaqalainSite

استمداد از امامان (علیهم السّلام)

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

با توجه به آيه شريفه «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ»، استمداد از امامان (علیهم السّلام) در شفاى ناخوشى ها و... چه معنايى دارد؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-42-ThaqalainSite

متوسل شدن انسان به پیامبر و امام

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

با توجه به اينكه انسان خليفه اللّه بر روى زمين است، پس چرا براى خواسته هاى خود به پيامبر و امام متوسل شود؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-41-ThaqalainSite

شرایط توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

چرا بعضى اوقات با دعا و يا توسّل به ائمه (علیهم السّلام) ، جواب مثبت نمى گيريم؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-40-ThaqalainSite

دعاى توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

مدرك دعاى توسّل چيست؟ آيا چنين دعايى از نظر شرعى معتبر است؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-38-ThaqalainSite

قدرت اولیاى الهى

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

منشأ قدرت اولياى الهى چيست؟ آيا هنگامى كه ما به پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امامان (علیهم السّلام) توسل مى جوييم، خودشان ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-37-ThaqalainSite

چگونگى توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

بهترين راه و روش براى توسّل به معصومان (علیهم السّلام) چيست؟ آيا در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله) نيز توسّل سابقه داشته ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-36-ThaqalainSite

چرایى توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

ضرورت و حكمت توسّل چيست؟ چرا در حالى كه خدا وجود دارد، به پيامبر صلی علیه وآله وسلم و امام متوسل مى شويم؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-35-ThaqalainSite

حقیقت توسّل

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

مقصود از توسّل چيست؟ آيا دليل معتبرى از شيعه و سنى بر درستى آن وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-DoaVaTavasol-34-ThaqalainSite

شفاعت و نماز

پرسش و پاسخ پیرامون دعا و توسل

مقصود از رواياتى كه مى گويد هركس ذره اى ايمان داشته باشد با شفاعت نجات مى يابد، چيست و آيا با رواياتى كه مى گويد ...

صفحه 1 از 41234