ثقلین
TasvirShakhesshahidkharazi1

شادی روح آقا داماد

شهید حسین خرازی

«برای شادی روح آقا داماد صلوات!»صدای خنده و صلوات قاطی شد و مهمان‌ها، هر چه سکه و نقل و شیرینی داشتند بر سر مصطفی ریختند ...

TasvirShakhesshahidkharazi1

لقمه حرام

شهید حسین خرازی

صدای ساییده شدن پوتین‌های سنگین پر از خاک و سنگریزه، فریادهای پر از سرزنش حاج حسین خرازی و تک تیرهایی که شلیک می‌کرد و گاه ...

TasvirShakhesshahidkharazi1

من

شهید حسین خرازی

تویوتیا گل مالی شده که ترمز کرد، چند نفر با تعجب نگاهش کردند. هر چهار چرخ پنچر بود، با بدنه‌ای چنان از هم دریده و ...

TasvirShakhesshahid12

پروانه‌‌ای در چراغانی

شهید حسین خرازی

باد آستین خالی‌اش را همراه دانه‌های درشت شن به صورتش کوبید. آستین بی‌حس را با غیظ از صورت کنار زد و روی زانوهایش نشست. صدایش ...

TasvirShakhesshahidkharazi1

برگه مأموریت

شهید حسین خرازی

مرد قد بلند رو به همراهش گفت: «قرآن داری؟»دژبان که جوانی کوتاه قد بود، با صورت آفتاب سوخته و گونه‌های کودکانه و گرد گفت: «نه، ...

TasvirShakhesshahidkharazi9

هیبتی افسانه‌وار

شهید حسین خرازی

چشم‌هایم بسته بود امّا گوشهایم بی‌آنکه بخواهم سوت کشدار خمپاره‌ها و صدای کر کننده‌ی انفجار را می‌شنید. عبور تند و تیز ترکش‌ها که هوا را ...

TasvirShakhesshahidkharazi8

اسیر عراقی

شهید حسین خرازی

سوت خمپاره همه‌مان را درازکش کرد. طوفان ترکش‌ها که آرام شد، نگاهش کردم. چسبیده بود به گونی‌ها. وقتی دید نگاهش می‌کنم، راست نشست. عضلاتش را ...

TasvirShakhesshahidkharazi7

لحظه شهادت

شهید حسین خرازی

احساس عجیبی که این چند روزه رهایش نمی‌کرد، دوباره بر او چیره شد. بی‌قراری و دلتنگی، حسی که شب گذشته با یکی از دوستان در ...

TasvirShakhesshahidkharazi6

چند ساعتی استراحت

شهید حسین خرازی

بعد از عملیات کربلای پنج بود که او فرسوده و بی‌خواب به مقر تاکتیکی لشکر – که به منطقه‌ی عملیاتی نزدیک‌تر بود – آمد و ...

TasvirShakhesshahidkharazi4

نحوه شکل‌گیری تیپ امام حسین علیه السلام

شهید حسین خرازی

از نیمه‌ی دوم بهمن سال ۱۳۵۹ هدایت عملیات در منطقه‌ی عمومی خوزستان به او واگذار شد و چند ماه بعد، در خرداد ماه سال ۱۳۶۰، ...

TasvirShakhesshahidkharazi5

او همه جا بود

شهید حسین خرازی

حسین خرازی اهل ماندن و استقامت بود؛ حتی وقتی دستش در طلائیه جا ماند، در شهر نماند، بلکه با آستین خالی، از بیمارستان به اهواز ...

TasvirShakhesshahidkharazi3

خط شیر

شهید حسین خرازی

رادیو لحظه به لحظه خبر سقوط یا محاصره‌ی یکی از شهرهایش را می‌داد. بچه‌های گروه ضربت نگران خرمشهر بودند که در حال سقوط بود، و ...

TasvirShakhesshahikharazi2

از گنبد تا کردستان

شهید حسین خرازی

از شمال کشور خبرهای نگران کننده‌ای رسید. گنبد و ترکمن صحرا ناآرام بود. فداییان خلق زمزمه‌ی خودمختاری آن منطقه را آغاز کرده بودند، مردم بسیج ...

TasvirShakhesshahid860

هزاران سر تراشیده

شهید حسین خرازی

او نمی‌توانست زورگویی را – فقط به خاطر این‌که دستور است تحمل کند، به همین خاطر با آن‌که بهترین تک تیرانداز شناخته شده بود، به ...

صفحه 1 از 212