شهید سید علی حسینی همیشه به سخنان امام با عشق و علاقه گوش می‌داد. بعضی وقت‌ها پای سخنان امام گریه می‌کرد. در قرارگاه چهار زبر کرمانشاه دور هم نشسته بودیم. رادیو سخنان امام (ره) را پخش می‌کرد. متوجّه شدم سید گریه می‌کند، گفتم: «چی شده این فرمایشات که عادی است. خب! امام همیشه در مورد جنگ تأکید می‌فرمایند.»

گفت: «گریه من از این جهت است که نمی‌دانم چرا امام سرباز ندارد.»

من شوخی کردم، گفتم: «در عوض امام بسیجی دارند.»

اما ایشان با جدیت و اندوه فراوان گفت: «این‌که امام مرتب برای جنگ از خودشان مایه می‌گذارند، از ولایت مایه می‌گذارند، بخاطر این است که ما آنطور که باید و شاید مایه نمی‌گذاریم.»


منبع: کتاب رسم خوبان ۱۴، التزام به ولایت فقیه، ص ۴۹٫/ چشم بی‌تاب، ص ۶۱٫