ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14030222-Sharhe Sahifeh-Jalase 01-Tehran Uni-Thaqalain_IR

شرح صحیفه سجادیه ـ جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970113- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۷ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 13 فروردین 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970111- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۷ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 11 فروردین 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13961012-  TahlilVaBarrasi-Thaqalain_IR

تحلیل و بررسی آشوب های دی ماه ۱۳۹۶

دانشگاه تهران؛12 دی 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960830- Vaghf-Thaqalain_IR

همایش وقف؛ خانواده و سبک زندگی اسلامی

دانشگاه تهران؛ 30 آبان 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960123- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۶ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 23 فروردین 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13960122- Etekaf-Thaqalain_IR

مراسم اعتکاف ۹۶ – مسجد دانشگاه تهران – جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 22 فروردین 1396
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930327-HadisOnvanBasari-08-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه هشتم

آیت الله صدیقی؛ 27 خرداد 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930320-HadisOnvanBasari-07-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه هفتم

آیت الله صدیقی؛ 20 خرداد 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930224-HadisOnvanBasari-06-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه ششم

آیت الله صدیقی؛ 24 اردیبهشت 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930217-HadisOnvanBasari-05-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه پنجم

آیت الله صدیقی؛ 17 اردیبهشت 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13930120-HadisOnvanBasari-04-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 20 فروردین 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13921214-HadisOnvanBasari-03-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه سوم

آیت الله صدیقی؛ 14 اسفند 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13920913-HadisOnvanBasari-02-Thaqalain_IR

شرح حدیث عنوان بصری – جلسه دوم

آیت الله صدیقی؛ 13 آذر 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212