ثقلین
غربال مطالب «دفتر شعر»
اهل بیت و یاران:
شاعر:
مناسبت:
قالب:
TasvirShakheshazrateabas2

ای منتظر تو، روح طوفانی آب

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای منتظر تو، روح طوفانی آبای عکس تو، شانه ی پریشانی آبیا علقمه را ببوس با تشنه لبییا مهر عطش بزن به پیشانی آبشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas30

ما آینه ی جمال رویت هستیم

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ما آینه ی جمال رویت هستیمبرگرد عمو، چشم به راحت هستیمهرچند در آتش عطش می سوزیملب تشنه ی یک جرعه نگاهت هستیمشاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas29

تا پرچم سرخ عشق، بر دوش من است

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

تا پرچم سرخ عشق، بر دوش من استشوق ظفر و صبر، هم آغوش من استیک لحظه مرا نمی گذارد آدماین ناله ی العطش که در ...

TasvirShakheshazrate28

در سایه ی خورشید جلی می رفتی

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

در سایه ی خورشید جلی می رفتیدنبال ولایت ولی می رفتیپشت سر دوستاره ی چون ماهتو سایه به سایه ی علی می رفتیشاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas27

در چشم کسی که روشن است از احساس

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

در چشم کسی که روشن است از احساسزیبایی نسترن، فریبایی یاسلبخند ستاره ها، درخشیدن ماهزیباست ولی، نه چون جمال عباس شاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas27

من حیدری ام، هیبت من صف شکن است

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

من حیدری ام، هیبت من صف شکن استاین نیست زره به قامت من، کفن استحاشا که من از حسین بردارم دستچون غیرت ذوالفقار میراث من ...

TasvirShakheshazrateabas26

عباسم و در پی خطر می گردم

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

عباسم و در پی خطر می گردمدورو بر خیمه بیشتر می گردمصد بار اگر علقمه را فتح کنملب تشنه تر از گذشته برمی گردمشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas25

گرم است به میراث شجاعت پشتش

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

گرم است به میراث شجاعت پشتششالوده مرگ نرم شد در مشتشاز شط فرات کی کند خواهش آبوقتی دریا می چکد از انگشتششاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas24

گاهی به حضور مهر، ای ماه برو

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

گاهی به حضور مهر، ای ماه بروتا جاذبه ی سیر الی الله بروزینب، به طنین گام تو دلگرم استگاهی جلو خیمه ی او راه بروشاعر: ...

TasvirShakheshazrateabas23

مشتاق حسین، قلب مجروحت بود

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

مشتاق حسین، قلب مجروحت بوداین عشق، همان سفینه ی نوحت بودزیبایی و تابناکی چهره ی تواز پرتو روشنایی روحت بودشاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas22

مشتاقم و غیر من کسی ساقی نیست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

مشتاقم و غیر من کسی ساقی نیستدر هیچ دلی این همه مشتاقی نیستدر سینه ام آرزوی سقایی هستافسوس که دست در تنم باقی نیستشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas21

یک لحظه در آب نور مهتاب افتاد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

یک لحظه در آب نور مهتاب افتاددر گیسوی موج آبها، تاب افتاداین حالت جذر و مد دریا از چیست؟عکس رخ ساقی است که در آب ...

TasvirShakheshazrateabas20

ای جلوه ای از جمال ایزد عباس

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای جلوه ای از جمال ایزد عباسحسن تو به ماه طعنه می زد عباسغیر از تو ندیده ام کسی دستش رادر پای برادرش بریزد عباسشاعر: ...

TasvirShakheshazrateabas19

پیچید علمدار علم هایش را

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

پیچید علمدار علم هایش راتقدیم بنفشه کرد غمهایش رااز اسب چو بر خاطره ی خاک افتادبوسید زمین، ناز قدمهایش زاشاعر: شفق خراسانی ...

صفحه 20 از 53« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »