ثقلین
غربال مطالب «دفتر شعر»
اهل بیت و یاران:
شاعر:
مناسبت:
قالب:
TasvirShakhesEmamHoseyn05

واحسرتا که یافت به من روزگار، دست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: خوشدل تهرانی

واحسرتا که یافت به من روزگار، دست  وز من گرفت دشمن کافر شعار، دست  بی‌دست و فرق منشق و در دیده تیرکین  دیدی چگونه یافت ...

TasvirShakhesEmamHoseyn06

دیگر نداشت ساقی لب تشنه مست، دست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: محمد سعید میرزایی

دیگر نداشت ساقی لب تشنه مست، دستیعنی که شسته بود وفا را، ز دست، دست آن مشک تیر خورده به دندان چنان گرفتانگار نیست زخمی و ...

TasvirShakhesEmamHoseyn07

ز آب با جگر تشنه، شست سقّا، دست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

ز آب با جگر تشنه، شست سقّا، دست کشید پا و نداد عاقبت به دریا، دستوجود او، سپر مشک بود و بیم نداشت از این ...

TasvirShakhesEmamHoseyn08

چشمم از اشک پُر و مشک من از آب، تهی است

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: سیّد شهاب موسوی

چشمم از اشک پُر و مشک من از آب، تهی است جگرم، غرقه به خون و تنم از تاب، تهی استگفتم از اشک کنم، آتش ...

TasvirShakhesEmamHoseyn09

لب خشکیده‌ی من ساحل و این دیده چون دریاست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: سیدمحسن حسینی

 لب خشکیده‌ی من ساحل و این دیده چون دریاست میان موج این دریا، جمال دلبرم پیداستقلم، تیر است و جوهر، خون و دفتر، وادی علقم ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva14

چو دید، تشنه‌ی لب‌های خشک او، دریاست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

چو دید، تشنه‌ی لب‌های خشک او، دریاست به آب، خیره شد و ناله‌اش ز دل برخاستکه آب! از چه نگردیدی از خجالت، آب؟ تو موج ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva13

در خیمه‌گه نیافت چو درمشک آب، آب

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: حلاج جعفر بابایی

در خیمه‌گه نیافت چو درمشک آب، آب آن گه سکینه کرد به سقّا، خطاب: آبسیراب‌تر ز لعل بدخشان چو داشت، لب موج شرر فکند بر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva12

جواب رد دادی، خاندان مادری‌ات را

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: مهدی فرجی

جواب رد دادی، خاندان مادری‌ات را که آشکار کنی، غیرت برادری‌ات راعمو تو باشی و اهل حرم جواب نگیرند؟ فرات منتظر است، اقتدار حیدری‌ات راکسی ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva20

مشک برداشت که سیراب کند، دریا را

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: سیدحمیدرضا برقعی

مشک برداشت که سیراب کند، دریا را رفت تا تشنگی‌اش آب کند، دریا راآب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه می‌خواست که ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva19

مشک برداشت که سیراب کند، دریا را

مدح حضرت ابالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: سیدحمیدرضا برقعی

مشک برداشت که سیراب کند، دریا را رفت تا تشنگی‌اش آب کند، دریا راآب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب ماه می‌خواست که ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva18

شاهی که بُوَد ساقی کوثر، پدر او

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: صغیر اصفهانی

شاهی که بُوَد ساقی کوثر، پدر او دردا! که بریدند لب‌تشنه، سر اوداغ پسر لاله عذارش، علی‌اکبر داغی است که تا حشر بُوَد بر جگر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva17

رفتی و از دل برون شد، صبر و قرار و توانم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: عباس براتي پور

رفتی و از دل برون شد، صبر و قرار و توانم  ای روشنای دل من! تاریک شد دیدگانمگفتم که در سایه سار، قد رسایش نشینم  ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva16

ای مـرتضی خصایل و احمد شمایلم

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

ای مـرتـضـی خـصـایل و احمد شمایـلـم !           وی پیش دیــده چیــده شده! میوه ی دلــم! بگشای دیده و به دلم ، راه غـــم ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva10

می‌زند نیشِ سکوتت به دل من، پسرم!

مدح حضرت علی اکبر علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار

می‌زند نیشِ سکوتت به دل من، پسرم! لب‌گشا، کشت مرا خنده‌ی دشمن، پسرم!چشم خود وا کن و یک بار دگر حرف بزن از لب تشنه ...

صفحه 20 از 49« بعدی...10...1819202122...3040...قبلی »