ثقلین
غربال مطالب «دفتر شعر»
اهل بیت و یاران:
شاعر:
مناسبت:
قالب:
TasvirShakheshazrateabas31

تا مهر علی سکه ی رایج باشد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

تا مهر علی سکه ی رایج باشدتا قهر علی بهر خوارج باشدتا پرچم کربلاست هم رنگ شفقعباس علی باب حوائج باشدشاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakhesomolbanin7

ای قافله ی قیام را پیشاهنگ

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای قافله ی قیام را پیشاهنگ آئینه ی پیشانی ات از خون گلرنگپیش از تو اگر که آبرو داشت، گذشتبعد از تو، فرات می زند ...

TasvirShakhesomolbanin5

دل پیش تو جان عذر خواه آوردست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

دل پیش تو جان عذر خواه آوردستجان در قدم تو اشک و آه آوردستما، در چه حسابیم در آنجا که حسیناز شدت غم بر تو ...

TasvirShakhesomolbanin2

از دیده ی خود سوده ی الماس بگیر

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

از دیده ی خود سوده ی الماس بگیرالماس بده، عطر گل یاس بگیراز شدت غم اگر فتادی از پایدستی به ضریح پاک عباس بگیرشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas6

وقتی که حسین لاله می چید اینجا

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

وقتی که حسین لاله می چید اینجایک پیکر قطعه قطعه را دید اینجافرمود به خیمه بردنش ممکن نیستآدینه و عطر و گل بیارید اینجاشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas5

از همسفران من کسی باقی نیست

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

از همسفران من کسی باقی نیستبر دامن شوق، دست مشتاقی نیستاین شیهه ی اسب بی سوار، این شمشیراین علقمه، این مشک، ولی ساقی نیستشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas4

ای چشم به خون خفته و ای چشمه ی اشک

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای چشم به خون خفته و ای چشمه ی اشکباران به تو می برد در این صحرا رشکاز دجله نخورد آب، حتی، ماهیاز علقمه سیراب ...

TasvirShakheshazrateabas3

ای علقمه، شرم از تو رو می گیرد

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای علقمه، شرم از تو رو می گیردنفرین خدا تو را فرو می گیردسیراب کن آئینه ی بازویش راوقتی که ابالفضل وضو می گیردشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas2

ای منتظر تو، روح طوفانی آب

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای منتظر تو، روح طوفانی آبای عکس تو، شانه ی پریشانی آبیا علقمه را ببوس با تشنه لبییا مهر عطش بزن به پیشانی آبشاعر: شفق ...

TasvirShakheshazrateabas30

ما آینه ی جمال رویت هستیم

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ما آینه ی جمال رویت هستیمبرگرد عمو، چشم به راحت هستیمهرچند در آتش عطش می سوزیملب تشنه ی یک جرعه نگاهت هستیمشاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas29

تا پرچم سرخ عشق، بر دوش من است

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

تا پرچم سرخ عشق، بر دوش من استشوق ظفر و صبر، هم آغوش من استیک لحظه مرا نمی گذارد آدماین ناله ی العطش که در ...

TasvirShakheshazrate28

در سایه ی خورشید جلی می رفتی

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

در سایه ی خورشید جلی می رفتیدنبال ولایت ولی می رفتیپشت سر دوستاره ی چون ماهتو سایه به سایه ی علی می رفتیشاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas27

در چشم کسی که روشن است از احساس

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

در چشم کسی که روشن است از احساسزیبایی نسترن، فریبایی یاسلبخند ستاره ها، درخشیدن ماهزیباست ولی، نه چون جمال عباس شاعر: شفق خراسانی ...

TasvirShakheshazrateabas27

من حیدری ام، هیبت من صف شکن است

مدح حضرت اباالفضل العباس علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

من حیدری ام، هیبت من صف شکن استاین نیست زره به قامت من، کفن استحاشا که من از حسین بردارم دستچون غیرت ذوالفقار میراث من ...

صفحه 20 از 54« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »