ثقلین
TasvirShakhesmirzajavazagha

مراد از «تبرّی» هنگام قرائت

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

«تبرّی» [در هنگام قرائت] عبارت از بیزاری و دوری جستن از نیرو و قدرت خود و از نگاه رضایت‌مندانه و غرورآمیز به خود و عمل ...

TasvirShakhesTabrizi

تأثّرات اهل حال

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

تأثّرات شگفتی –از توبه و غش و مرگ- از برخی قرآن ‌خوانان نقل شده است. گاهی مثلاً تأثّر از هراس دوزخ، حقیقت آن را برایش ...

TasvirShakhesTabrizi

مراد از «تأثّر» هنگام قرائت

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

امّا «تأثّر» [در هنگام قرائت] آن است که هنگام قرائت، حالش با مختلف شدن آیه‌ها به حسب آنچه می‌خواند، اثر بپذیرد. هنگامی که آیات عذاب ...

TasvirShakhesTabrizi

مراد از «تخصیص» در قرائت

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

«تخصیص» [در هنگام قرائت] آن است که خود را مقصود خطاب‌های قرآن ببیند. پس وقتی در قرآن امر یا نهیی خواند، خود را امر شده‌ی ...

TasvirShakhesTabrizi

تلاوت حقیقی

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

هر گاه بنده از موانع فهم تهی گشت، و دلش فروتن شد، و از مشغول‌کننده‌ها فارغ شد، و در جایی خلوت قرآن خواند، به انوار ...

TasvirShakhesTabrizi

حجاب گناه

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

پرده‌ی دیگر [از حجاب‌های فهم قرآن] پرده‌ی گناهان است؛ زیرا بعضی از آن‌ها اثر خاصّی در چرکین شدن دل و تاریکی‌اش دارد، مانند کبر و ...

TasvirShakhesTabrizi

حجاب تقلید

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

از آن پرده‌ها [و حجاب‌های شیطان در فهم قران] پرده‌ی تقلید است. و آن به این است که: قاری از کسی که مخالف حقّ است، ...

TasvirShakhesTabrizi

حجاب وسواس در قرائت

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

از جمله [حجاب‌های شیطان در فهم قرآن و] پرده‌های او، پرده‌ی وسواس در قرائت است، پس شیطان یکی از فرزندانش را بر کسی که همه‌ی ...

TasvirShakhesTabrizi

پرده‌هائی بر دل ها

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

[تلاوت‌کننده باید] در قرائت آن بیندیشد، و خود را از موانع فهم، تهی کند! زیرا بیشتر قرآن خوانان را حجاب‌ها و پرده‌هائی است که شیطان ...

TasvirShakhesTabrizi

مافوق تحمّل

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

بر بنده‌ی مراقب لازم است که حرمت قرائت آن را رعایت کند، و عظمتش را به حسب عظمت گوینده‌ی آن بشناسد؛ و بداند که اگر ...

TasvirShakhesTabrizi

حقیقت قران، غیر از ظواهر است

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

گوش فرا مده [ و اعتنا نکن] به سخن کسی که باور ندرد برای قرآن حقیقتی باشد جز کلماتی که از جبرئیل (ع) شنیده شده ...

TasvirShakhesTabrizi

لزوم اهتمام به ظاهر و باطن دین

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

مقصود ما از اهمّیّت دادن به حقایق و معانی [در امور دین] و منع از اکتفاء نمودن به صورت‌ها و ظواهر، نفی اهتمام به صورت ...

TasvirShakhesTabrizi

روش اهل دنیا در امور دنیویّه

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

اهل دنیا در امور دنیویّه‌ی خود به صورت و ظاهر قناعت نمی‌کنند بلکه برای به جای آوردن حقایق، تلاش فراوان می‌کنند. هرگز کسی را ندیدم ...

TasvirShakhesTabrizi

روشن غالب اهل دین در عبادات و اعمال

گزیدهایی از بیانات میرزاجواد آقا ملکی تبریزی

آنچه غالباً در میان اهل دین از عبادات و اعمالشان بلکه ایمان و اخلاقشان –که مربوط به آخرت است- یافت می‌شود، اکتفا نمودن به ظاهر ...

صفحه 10 از 21« بعدی...89101112...20...قبلی »