ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-132-ThaqalainSite

پوشش مادر و عفت و حیای دختران

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا پوشش و رفتار مادر می تواند به عفت و حیای دختران کمک کند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-131-ThaqalainSite

نحوه پوشش اسلامی دختر ۶ ساله

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من یک دختر شش ساله دارم و می خواستم بدانم که نحوه پوشش اسلامی ایشان باید به چه نحوی باشد و در چه حد می‌توانیم ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-130-ThaqalainSite

سنّ شروع حجاب برای دختران

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پدر و مادر باید از چه سنّی حجاب را برای دختران شروع کنند و چگونه می‌توانند حجاب را برای آنان نهادینه کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-129-ThaqalainSite

زیاد تنبیه کردن فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من فرزند خود را به علّت اشتباهاتی که انجام می‌دهد، زیاد تنبیه می‌کنم. آیا کار من صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-128-ThaqalainSite

محرومیت برای تنبیه فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

دختر پنج ساله‌ای دارم که گاهی اوقات او را از داشتن بعضی‌ چیزها به صورت تنبیهی محروم می‌کنم. آیا کار من درست است؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-127-ThaqalainSite

قهر کردن؛ یکی از روش های تنبیه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

با توجّه به حدیثی از امام رضا علیه السّلام، که فرمود: "فرزندت را نزن، برای ادب کردنش با او قهر کن، ولی مواظب باش قهر ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-126-ThaqalainSite

تنبیه بدنیِ کودک

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا تنبیه بدنیِ کودک دیه دارد و به چه میزان می‌باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-125-ThaqalainSite

قهر والدین با فرزند برای تنبیه او

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا والدین می‌توانند برای تنبیه بچّه با او قهر کنند؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-124-ThaqalainSite

تنبیه والدین برای فرزندان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

تنبیه والدین برای فرزندان باید چگونه باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-123-ThaqalainSite

تنبیه کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

تنبیه به چه معناست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-122-ThaqalainSite

محدودیت زمانی برای دیدن تلویزیون

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

یک دختر شش ساله دارم که وقتی بعد از دوساعت تلویزیون را خاموش می‌کنیم، ناراحت می‌شود و به ما اعتراض می‌کند؛ با این‌که با هم ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-121-ThaqalainSite

جایگزینی سی دی به جای تلویزیون برای کودکان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من یک دختر شش ساله دارم. ما بنا بر تحقیق هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیده‌ایم که تلویزیون را از محیط خانه حذف ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-120-ThaqalainSite

سرگرم کردن کودک برای ندیدن تلویزیون

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من به پسر چهار ساله‌ی خود اجازه‌ نمی‌دهم که تلویزیون تماشا کند و اگر بخواهد تلویزیون را روشن کند، او را با وسیله‌ای سرگرم می‌کنم؛ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-119-ThaqalainSite

تلویزیون تماشا کردن بچّه ها

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چه کنیم که بچّه ها کمتر تلویزیون تماشا کنند؟ ...

صفحه 5 از 559« بعدی...34567...102030...قبلی »