ثقلین
TasvirShakhes-AhkameVozoo-108-ThaqalainSite

احتمال ضرر غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا انسان مى تواند به صرف احتمال ضرر داشتن آب براى بدنش، تيمم كند؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-138-ThaqalainSite

ضرر غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه مى داند آب برايش ضرر دارد، چنانچه وضو يا غسل انجام دهد، آيا وضو و غسلش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-182-ThaqalainSite

تیمم و غسل

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

اگر وقت براى غسل و نماز باقى است، آيا مى توان تيمم كرد؟ در اين صورت آيا تيممش صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-181-ThaqalainSite

تیمم و وسعت وقت

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

شخص با حالت احتلام از خواب بيدار مى شود و به خيال اين كه وقت تنگ است، تيمم مى كند و نماز مى خواند، بعد متوجه مى شود وقت ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-180-ThaqalainSite

شک وقت تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

كسى كه شك دارد اگر غسل كند، وقت براى نماز او مى ماند يا نه؛ تكليفش چيست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-179-ThaqalainSite

گرد و غبار تیمم

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا لازم است محل تيمم گرد و غبار هم داشته باشد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-178-ThaqalainSite

تیمم بر آجر

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا تيمّم بر آجر صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-177-ThaqalainSite

تیمم بر خاک نمناک

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

تيمم بر خاك نمناك و خيس چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-176-ThaqalainSite

تیمم بر گچ دیوار

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا تيمم بر گچ پخته (مثل گچ روى ديوار) صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameVozoo-175-ThaqalainSite

تیمم بر چوب

پرسش و پاسخ پیرامون وضو، غسل و تیمم

آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-060-ThaqalainSite

وضعیت خوب بدحجاب ها

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

بیشتر کسانی که بی حجاب هستند و حتی نماز هم نمی خوانند دارای زندگی خیلی خوبی هستند ولی خیلی از باحجاب‌ها زندگی خوبی ندارند! چرا؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-059-ThaqalainSite

عذاب جهنم در برابر چند تار مو

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

به تازگی کلیپی رو دیدم که ذهنم رو کاملاً به خودش مشغول کرده. در این کلیپ سخنران می‌گفت: چه‌طور خدا به‌خاطر چند تار مو، خانمی‌رو ...

TasvirShakhes-Hejab-058-ThaqalainSite

کیفر بدحجاب

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

آیا آیه و روایاتی وجود دارد که نشان دهد عواقب اخروی افراد بدحجاب چگونه خواهد بود؟ اگر این‌جوری هست همه زنان خارجی جهنم می رن!؟ ...

TasvirShakhes-Hejab-057-ThaqalainSite

راهکارهای حجاب

پرسش و پاسخ پیرامون مسئله حجاب

اینجانب مدتی است که مسئولیت کانون حجاب و عفاف را در دانشگاه به عهده گرفته‌ام؛ از شما می خواهم درباره راهکارهای نهادینه کردن حجاب در ...

صفحه 1 از 54012345...102030...قبلی »