ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-03-ThaqalainSite

معناى روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

صوم (روزه) در لغت و اصطلاح به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-02-ThaqalainSite

معناى رمضان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

رمضان به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameRoze-01-ThaqalainSite

فلسفه روزه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

درباره فوايد و فلسفه روزه توضيح دهيد؟ ...

صفحه 19 از 19« بعدی...10...1516171819