ثقلین
TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-177-ThaqalainSite

کفاره روزه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

روزه ها را از روى عمد نگرفتم ؛ ولى نمى دانستم افزون بر قضا، كفاره هم دارد، آیا در این فرض كفاره واجب مى شود؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-176-ThaqalainSite

فراموشى قضاى روزه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

در ماه رمضان مدتى روزه نگرفته ام، اما تعداد روزه ها را فراموش كرده ام ؛ وظیفه ام چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-175-ThaqalainSite

سست شدن بدن روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

هنگامى كه روزه مى گیرم، به شدت بدنم سست مى شود و نمى توانم كارهایى مثل درس خواندن را انجام دهم، وظیفه من چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-174-ThaqalainSite

ضعف بدن روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

چشم من ضعیف است و مى ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، تكلیف من چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-173-ThaqalainSite

اذان صبح

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر شخصى با اعتقاد به اینكه هنوز اذان صبح را نگفته اند، مشغول سحرى بشود ؛ سپس متوجه گردد كه اذان صبح گذشته است حكم ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-172-ThaqalainSite

سحرى و اذان

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

كسى كه در سحر تا پایان اذان غذا بخورد، روزه اش چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-171-ThaqalainSite

دروغ روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

چه نوع دروغى روزه را باطل مى كند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-170-ThaqalainSite

روابط زناشویى روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا ملاعبه با همسر - به جز نزدیكى - در حال روزه جایز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-169-ThaqalainSite

نگاه روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر روزه دار به نامحرم نگاه كند، آیا روزه اش باطل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-168-ThaqalainSite

شستن سر روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

شستن سر در زیر شیر آب در حال روزه، چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-167-ThaqalainSite

بخار حمام

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

تنفس بخار آب در حمام، براى روزه دار چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-166-ThaqalainSite

دود وسیله نقلیه

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

گاهى انسان روزه دار در كنار وسیله نقلیه قرار مى گیرد و دود آن به حلق او مى رسد آیا روزه اش باطل مى شود؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-165-ThaqalainSite

عطر روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا استفاده از عطر، شامپو، كرم و رژلب در ماه مبارك رمضان مجاز است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-164-ThaqalainSite

خلط روزه دار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا فرو بردن خلط، روزه را باطل مى كند؟ ...

صفحه 163 از 203« بعدی...102030...161162163164165...170180190...قبلی »