منجی آخر الزمان در جهاد تبیین

اگر جهاد تبیین بخواهد موفق باشد باید بر یک موضوع شناسی دقیق استوار باشد. یکی از این موضوعات مهم منجی آخرالزمان است. این موضوع زیر شاخه ای از مهدویت است که باید پررنگ تر شود. زیرا با فرهنگ ها و ادیان و مذاهب دیگر وجوه مشترک زیادی دارد.

 

سویه های مشترک یک باور

در جهاد تبیین پرداختن به این وجوه مشترک به معنای تبیین یکی از ارکان مهم انقلاب اسلامی نیز هست. باور به منجی آخر الزمان از این حیث که با ماهیت انقلاب اسلامی در ارتباط است، یک ویژگی دینی-سیاسی نیرومند دارد. با این حال همانطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند : « منجی آخرالزّمان مورد اتّفاق همه‌ی ادیان ابراهیمی است؛ اینکه کسی خواهد آمد و جهان را از منجلاب ظلم و جور نجات خواهد داد، در میان ادیان ابراهیمی مورد قبول همگان است».[۱]

 

منجی باوری و درونمایه انقلاب اسلامی

پس هدف اصلی در جهاد تبیین باید نخست تاکید پر رنگ بر وجوه مشترک اعتقاد به منجی آخر الزمانی در میان دین های توحیدی و حتی غیر توحیدی باشد. زیرا باور به منجی آخر الزمان در همه فرهنگ های انسانی شناخته شده مشترک است. گام بعدی در جهاد تبیین باید آشناسازی فرهنگ های دیگر با گنجینه منجی باوری تشیع باشد. گام سوم و مرحله مهم این روند چند مرحله ای تبیین رابطه منجی باوری با درونمایه های انقلاب اسلامی است. چرا که انقلاب اسلامی می کوشد با تکیه بر منجی باوری و امید آفرینی منجی باورانه، انسان ها را رستگار سازد.


[۱] . بیانات در مراسم بیست‌ و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله). ۱۴/۰۳/۱۳۹۴