آیات عظام امام و فاضل: اگر باعث مفسده نباشد، اشکال ندارد و بر زنان واجب است از نگاه کردن به بدن نامحرم اجتناب کنند.[۱]

 آیه اللّه  بهجت: بنابراحتیاط واجب باید بدن خود را از نامحرم بپوشاند.[۲]

 آیه اللّه  تبریزى: اشکال ندارد.[۳]

 آیه اللّه  صافى: اگر در معرض دید زنان نامحرم نباشد، اشکال ندارد.[۴]

 آیه اللّه  مکارم: احتیاط واجب آن است که مردان از این کار خوددارى کنند.[۵]

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

نویسنده:گروه مؤلفان


[۱] – امام، استفتاءات، ج ۳، سؤالات متفرقه، س ۴۶؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج ۱، س ۲۱۶۳ و ۲۱۶۵٫

[۲] – بهجت، توضیح‌المسائل، م ۱۹۳۷٫

[۳] – تبریزى، استفتاءات، س ۲۰۰۴ و tabrizi.org، لخت شدن عزاداران.

[۴] – صافى، جامع‌الاحکام، ج ۲، س ۱۵۹۷٫

[۵] – مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۷۶۵٫