همه مراجع: یکى از سه راه ذیل پیشنهاد مىشود:

۱ – آنها را در مکانى پاک دفن کنید.

۲ – در آب جارى (مانند رودخانه) بریزید.

۳ – به مراکزى تحویل دهید که از آنها براى ساختن کارتن و مانند آن استفاده مىکنند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – مکارم، استفتائات، ج ۱، س ۷۶ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۹۵۳ ؛ خامنهاى، اجوبه، س ۱۶۳ و ۱۶۲ و ۱۶۵ و دفتر: همه مراجع.