این فیلم کاری از مرکز مستند “چشمه فیلم” به فعالیت های شهید صدرزاده به عنوان یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون پرداخته. در بخش هایی از این مستند، شهید صدرزاده خود به ابعاد مختلف جنگ سوریه و حضور نیروهای افغانستانی اشاره می کند. همچنین صحبت هایی از حاج قاسم سلیمانی در خصوص شهید صدرزاده در این فیلم بازگو شده است.

روایت نصر در سه قسمت گذشته به زندگی شهید مهدی صابری از فرماندهان لشکر فاطمیون،  ابوالفضل صادقی از جانبازان نوجوان این لشکر  و جمعه خان مبارز از جانبازان قطع نخاع افغانستانی پرداخته است.

نسخه کامل این مستند به کارگردانی ساسان فلاح فر به زودی قابل مشاهده خواهد بود.