همه مراجع (به جز بهجت): آرى، دست دادن با آنان جایز نیست.[۱]

آیت‌الله بهجت: بدون قصد لذت، اشکال ندارد.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – تبریزى، صراط‌النجاه، ج۲، س۱۶۹۵ و ۱۱۷۳؛ امام، نورى، فاضل و مکارم، العروه الوثقى، ج۲، (النکاح)، م۳۵؛ دفتر:وحید، صافى، سیستانى و خامنه‌اى.

[۲] – بهجت، توضیح‌المسائل، م۱۹۴۳٫