همه مراجع: اگر عادت نشود، روزه صحیح است.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – امام، استفتاآت، ج ۱، س ۳۹ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۵۶۳ ؛ صافى، جامعالاحکام، ج ۱، س ۵۱۲ ؛ دفتر: همه مراجع.