ثقلین
TasvirShakhesemamhosein12

بردن اهل بیت علیه السلام به شام ۲

به روایت طبری

طبری گوید:ابن زیاد دستور داد زنان و فرزندان امام حسین (ع) را آماده سازند. علیّ بن الحسین (ع) را هم غل و زنجیر در گردن ...

TasvirShakhesemamhosein29

فرستادن سر امام حسین علیه السلام و اصحاب نزد ابن زیاد ۱

به روایت طبری

 طبری گوید:عمر سعد، همان روز سر امام حسین (ع) را همراه خولی و حمید بن مسلم پیش ابن زیاد فرستاد. خولی خواست به قصر ببرد، ...

TasvirShakhesemamhosein111

اسب تاختن بر بدن مطهّر امام حسین علیه السلام ۱

به روایت طبری

 طبری گوید:عمر سعد در میان یارانش ندا داد: چه کسی حاضر است اسب بر بدن حسین (ع) بتازاند!؟ ده نفر آماده شدند. اسحاق بن حیوه ...

TasvirShakhesemamhosein29

کشته شدن امام حسین علیه السلام ۱

به روایت طبری

 طبری از ابی‌مخنف نقل کرده است که:وقتی حسین (ع) کشته شد، ۳۳ ضربه‌ی نیزه و ۳۴ ضربت شمشیر بر بدنش یافت شد.  قال الطّبریّ:قَالَ أَبُو مخنف: ...

TasvirShakhesemamhosein14

اصابت تیر بر پیشانی امام حسین علیه السلام ۲

به روایت طبری

طبری گوید:ابو مخنف از صقعب بن زهیر از حُمید بن مسلم نقل می‌کند: امام حسین (ع) جبّه‌ای از خز داشت، عمامه بر سر نهاده بود، ...

TasvirShakhesemamhosein16

تسلّط امام حسین علیه السلام بر آب ۲

به روایت طبری

طبری گوید:هشام بن نقل از عمرو بن شمر، از جابر جعفی روایت کرده است که: امام حسین (ع) تشنه شد و تشنگی‌اش شدّت یافت. نزدیک ...

TasvirShakhesemamhosein30

شهادت شیر خواره ۵

به روایت طبری

طبری گفته است:ابو مخنف، از عقبه بن بشیر از امام محمّد باقر (ع) روایت کرده است: ای بنی اسد! ما را نسبت به شما حقّ ...

TasvirShakhesemamhosein14

شهادت قاسم بن حسن علیه السلام ۲

به روایت طبری

طبری گفته است:از حمید بن مسلم چنین نقل شده است:نوجوانی به سوی ما بیرون آمد که چهره‌اش همچون پاره‌ی ماه بود، شمشیری در دست، پیراهن ...

TasvirShakhesemamhosein19

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام ۱۰

به روایت طبری

طبری با سند خود از حمید بن مسلم نقل می‌کند:آن روز با گوش خودم شنیدم که حسین (ع) می‌گفت: پسرم! خدا بکشد کشندگان تو را. ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva17

شهادت اصحاب – حنظله بن اسعد شبامی

به روایت طبری

طبری گوید:حنظله بن اسعد شبامی آمد و در برابر امام ایستاد و خطاب به سپاه دشمن، آیاتی از قرآن را خواند که هشدار نسبت به ...

TasvirShakhesemamhosein1

شهادت اصحاب – نافع بن هلال ۲

به روایت طبری

طبری گوید:نافع بن هلال، نام خود را بر چوبه‌های تیرش نوشته بود و با آن تیرهای نشان‌دار تیر می‌انداخت و می‌گفت: «من جملی‌ام، من بر ...

TasvirShakhesemamhosein3

شهادت اصحاب – زهیر بن قین ۲

به روایت طبری

طبری در این‌جا اشعاری نقل کرده که زهیر، خطاب به امام حسین (ع) خواند.  قال الطّبریّ:و أخذ یضرب عَلَى منکب حُسَیْن و یقول:أقدم هدیت هادیاً مهدیّاً                                ...

TasvirShakhesemamhosein7

شهادت اصحاب – حبیب بن مظاهر

به روایت طبری

طبری گوید:حصین بن نمیر بر یاران امام حمله کرد. حبیب بن مظاهر با او رویاروی شد و با شمشیر بر صورت اسبش زد و او ...

TasvirShakhesemamhosein9

شهادت اصحاب -ابو ثمامه صائدی

به روایت طبری

طبری گوید:پیوسته از یاران امام کشته می‌شدند و با شهادت هر یک نفر یا دو نفر، آشکار می‌شد، ولی دشمنان بسیار بودند و هر چه ...

صفحه 5 از 7« بعدی...34567