ثقلین
TasvirShakhes-WTJALGH-020-ThaqalainSite

نگاه تحلیلی به فعالیت های یک سازمان تروریستی در جهان: القاعده تهدیدی برای امنیت جهان

مقاله ای از محمد صادق امینی

یکی از نتایج ناخواسته مبارزه سازمان های اطلاعاتی غرب و مخصوصا آمریکا با گروه های افراطی،پراکنده شدن آنها در سراسر جهان است.به باور بسیاری از ...

TasvirShakhes-WTJALGH-018-ThaqalainSite

ظهور و افول القاعده در عراق

مقاله ای از علی اکبر اسدی

القاعده عراق را می‌توان اصلی‌ترین بازیگر غیردولتی در عراق پس از حمله آمریکا به این کشور محسوب‌ کرد.این گروه به عنوان چالش برانگیزترین گروه مخالف ...

TasvirShakhes-WTJALGH-017-ThaqalainSite

شاهزاده گمشده القاعده

مقاله ای از کریستوفر . ام بلنچاد

اسامه‌بن‌لادن و شبکه تروریستی القاعده با بهره‌گیری از یک‌سلسله بیانیه‌های ارسالی از طریق دورنگار (فکس)، نوارهای صوتی، فیلمهای تصویری و اطلاعیه‌های اینترنتی و با استفاده ...

TasvirShakhes-WTJALGH-016-ThaqalainSite

سرچشمه های فکری القاعده

مقاله ای در باب مطالعه سازمان القاعده

القاعده به لحاظ تاریخی، سوای وجه تروریستی آن که می تواند رویکرد تاریخی دیگری به آن باشد، در جهان اسلام دارای پیشینه تاریخی نسبتا طولانی ...

TasvirShakhes-WTJALGH-015-ThaqalainSite

روش شناسی فهم القاعده

مقاله ای از محمد هدایت

برای درک وفهم هر پدیده ای شیوه و روش خاصی لازم است، اما القاعده، علی رغم گستردگی تحلیل ها و پژوهشهای انجام گرفته در مورد ...

TasvirShakhes-WTJALGH-014-ThaqalainSite

در جست و جوی بن لادن/ آشنایی با بن لادن و سازمان القاعده

مقاله ای از زاهد ویسی

اسامه بن محمد بن عوادبن لادن، توانست با کمک عبدالله عزام گروهی را به نام القاعده تشکیل دهند این گروه که بیشتر از مجاهدین عربی ...

TasvirShakhes-WTJALGH-013-ThaqalainSite

جنبش‌های اسلامی معاصر

مقاله ای از هرایر دکمجیان

در این مقاله نویسنده به بررسی جنبش های موجود در کشور عربستان سعودی می پردازد و آن ها را دسته بندی می کند و در ...

TasvirShakhes-WTJALGH-012-ThaqalainSite

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

مقاله ای از مهدی عباس زاده فتح آبادی

تجاوز نیروهای اتّحاد جماهیر شوروی به افغانستان اثر چشمگیر در تندرو شدن جریان اسلامگرایی داشته است.این جنگ که نقطهء چرخشی در روند اسلامگرایی شمرده می ...

TasvirShakhes-WTJALGH-011-ThaqalainSite

تأثیرات دوسویه وهابیت و القاعده در خاورمیانه

مقاله ای از محمد حسن امامی الطریقی

هدف پژوهش بررسی القاعده و چگونگی توسعه آن از وهابیت و عملکرد آن و بررسی سیاست‌ها٬ و رفتار عربستان با استفاده ابزاری و دوگانه از ...

TasvirShakhes-WTJALGH-010-ThaqalainSite

تأثیرات دوسویه وهابیت و القاعده در خاورمیانه ( با تأکید بر عربستان )

مقاله ای از سید محمد حسن امامی الطریقی

در این تحقیق ضمن بررسی برای پاسخگویی به این سوال سعی گردیده تا از فرضیه این پژوهش پیرامون سیاستها، عملکرد و رفتار عربستان سعودی با ...

TasvirShakhes-WTJALGH-009-ThaqalainSite

بنیادهای فکری القاعده و وهابیت

مقاله ای از عباس نجفی فیروزجایی

این مقاله سعی دارد به معرفی وهابیت و پیشینه تاریخی و گرایش ضد شیعی آنان پرداخته و نشان دهد شیعه و وهابیت نمی توانند متحد ...

TasvirShakhes-WTJALGH-008-ThaqalainSite

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

مقاله ای از مجید فاطمی نژاد

پس از جریان 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا، در تمام رسانه های جهان سخن از حمله تروریستی گروه اسلام‌گرای افراطی به نام القاعده بود ...

TasvirShakhes-WTJALGH-007-ThaqalainSite

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

مقاله ای از عبدالحمید افراخته

اندیشه سیاسی سلفی گری رادیکال که ریشه در آرا و اندیشه های خوارج، حنابله و وهابیت دارد، به جریان خردگریز در میان مسلمانان اشتهار دارد؛ ...

TasvirShakhes-WTJALGH-006-ThaqalainSite

القاعده و تروریسم مذهبی

مقاله ای از مهدی بخشی شیخ احمد

بررسی منابعی که به مطالعه سازمان القاعده پرداخته اند نشان می دهد که هر کدام از منظر خاصی به این سازمان نگاه کرده و آن ...

صفحه 1 از 212