ثقلین
TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-62-ThaqalainSite

نجاست غذا

اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن، بفهمد غذا نجس است (مانند دیدن فضله موش در غذا)، آیا لازم است به میهمانان بگوید؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-61-ThaqalainSite

نجاست فرش

اگر فرش کسی نجس باشد و ببیند دیگران با پای مرطوب بر آن قدم می گذارند، تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-60-ThaqalainSite

ظرف شراب

اگر به ظرف شراب دسترسی داشته باشیم و بدانیم می خواهند آن را بنوشند، وظیفه ما چیست؟ آیا باید آن را از بین ببریم؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-59-ThaqalainSite

نهی شراب خوار

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

آیا جایز است با غیرمسلمــان اهل شـراب، هم نشین شــد؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-58-ThaqalainSite

نگاه به زنان

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

هرگاه نهی از منکر باعث نگاه به زنان کم توجّه و آرایش کرده شود، آیا باز هم واجب است؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-57-ThaqalainSite

دخالت مأمورین

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

گاهی در عروسی ها به پخش نوارهای موسیقی - که بعضی از آنها از صدا و سیما هم پخش می شود - می پردازند؛ آیا ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-56-ThaqalainSite

شکستن CD های مبتذل

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

کسی که CDهای مبتذل گوش می دهد و نهی از منکر را قبول نمی کند، بی اجازه، برداشتن CDها و شکستنشان چه حکمی دارد؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-55-ThaqalainSite

آهنگ های صدا و سیما

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

گاهی از صدا و سیما و یا نوار ضبط صوت، آهنگ هایی پخش می شود که به نظر می رسد مناسب با مجالس لهو و ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-54-ThaqalainSite

انواع موسیقی

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

آیا میان انواع موسیقی ها - از قبیل اصیل(سنتی)، کلاسیک، محلی، پاپ و... - تفاوتی در حکم هست؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-53-ThaqalainSite

موسیقی در محل کار

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

من در مکانی کار می کنم که صاحب آن همیشه به نوارهای موسیقی مبتذل و حرام گوش می دهد و من هم مجبور به شنیدن ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-52-ThaqalainSite

موسیقی اجباری

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

در صورتی که در مجلسی، مجبور باشیم موسیقی مطرب و لهوی را تحمل کنیم، آیا باز هم مرتکب گناه شده ایم؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-51-ThaqalainSite

موسیقی در خوابگاه

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

با کسانی که در خوابگاه های دانشجویی به موسیقی های مبتذل گوش می دهند، چه باید کرد؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-50-ThaqalainSite

موسیقی

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

شرکت در مجالسی که موسیقی و ترانه مبتذل پخش می کنند - در حالی که تذکر دادن فایده ندارد - چگونه است؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-49-ThaqalainSite

مراسم جشن

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

برگزاری جشن ها و مراسم در دانشگاه - که در آن دختران و پسران مختلط اند - چه حکمی دارد؟ ...

صفحه 1 از 512345