ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-409-ThaqalainSite

الگو گرفتن فرزندان پسر از پدر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چرا فرزندان پسر از مادر الگو نگرفته و از پدر الگو می‌گیرند؟ آیا واقعاً این قانون بوده و یک مسئله وراثتی است؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-408-ThaqalainSite

بیشترین عامل تأثیر گذار در تربیت

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

کدام عامل بیشترین تاثیر را در تربیت می گذارد؛ وراثت و ژنتیک یا محیط و خانواده؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-407-ThaqalainSite

رفتارهای ارثی فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

پسر پانزده ساله ای دارم که خیلی از رفتارهای او مانند پدر بزرگش است؛ آیا رفتارهای او ارثی است؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-406-ThaqalainSite

هدیه دادن مرد به زن

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

چگونه با توجّه به وضعیّت اقتصادی جامعه توصیه می‌کنید که مرد باید در مناسبت‌های مختلف به زن هدیه دهد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-405-ThaqalainSite

کوتاهی والدین در تربیت فرزندشان

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

فرزند اوّل ما ناخواسته به دنیا آمد و متأسّفانه حس می‌کنم در تربیت ایشان یک مقدار کوتاهی کرده‌ایم. چگونه او را درست تربیت کنیم؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-404-ThaqalainSite

وظیفه ی پدر در عرصه ی تربیت

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

وظیفه ی پدران در عرصه ی تربیت چیست؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-403-ThaqalainSite

محبت خارج از خانه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

امروزه که دخترها برای کار و اشتغال به بیرون از خانه می‌روند و از هم‌کاران خود محبّت می‌بینند، آیا باعث نمی‌شود که همان انتظار را ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-402-ThaqalainSite

میزان محبت به فرزندان با توجه به جنسیت

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من دارای یک فرزند پسر و یک فرزند دختر هستم. با توجّه به آیات و روایات آیا باید به جنس مونث بیشتر از جنس مذکر ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-401-ThaqalainSite

مسئول تربیت فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

مسئولیت تربیت به عهده‌ی کدام نهاد است؟ خانواده، آموزش و پرورش و یا سایر نهادها؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-400-ThaqalainSite

پدر روشن دل و نقاشی فرزندش

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من یک پدر روشن دل هستم و دختر سه ساله ام گاهی، نقّاشی خود را برای من توصیف می کند؛ چگونه می توانم به او ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-399-ThaqalainSite

اختلاف سلیقه و فرزند آوری

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

به نظر شما در خانواده‌هایی که زن با خانواده شوهرش دچار اختلاف سلیقه است و همین منجر به افسردگی او شده است؛ آیا درست ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-398-ThaqalainSite

با یاد داشتن روز تولد همسر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

آیا طبیعی است که مردی روز تولد زنان دیگر را به یاد داشته باشد، امّا به روز تولد همسر خود توجهی نداشته باشد؟ ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-397-ThaqalainSite

مشکلات زن و شوهر

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

برخی از کارشناسان مذهبی وقتی الگوی اسلامی را در رابطه با زندگی مشترک مطرح می‌کنند؛ زن و شوهرها شروع به دعوا می‌کنند که چرا شما ...

TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-396-ThaqalainSite

فرزند خواندگی و مشکلات آن

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

لطفاً در مورد فرزند خواندگی و مشکلات آن مطالبی را بفرمایید؟ ...

صفحه 1 از 3012345...102030...قبلی »