ثقلین
TasvirShakhesporseman271-(1

مدیریت زمان

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: یک مادر چه طور می‌تواند توازنی بین رسیدگی به فرزند خود و حقوق خودش و نیازهایی که دارد و رفتارهایی که باید انجام دهد ...

TasvirShakhesporseman212-(1

نقش محوری والدین در تربیت فرزند

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: درباره ی اینکه می گویند: هشتاد درصد تربیت فرزند از خانواده است و بیست درصد آن از اجتماع است، توضیح دهید؟ جواب: قطعاً محور تربیت پدر ...

TasvirShakhesporseman72

در زیارت با حضور قلب باشید!

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سوال: آیا زیاد خواندن زیارت عاشورا و ادعیه، باعث لوث شدن مصیبت می شود؟جواب:در ارتباط با ادعیه ای که ما می خوانیم یا زیارت نامه ...