حالا خلقت بشر هم متنوّع است. خدای متعال در میان بندگان خود به قدری ویژگی‌هایی قرار داده است. این نسل‌ها گذشته است و ما آمار دقیقی از نسل‌های گذشته، از زمان آدم تا به امروز نداریم. خدا می‌داند چه انسان‌هایی و با چه ویژگی‌هایی آمده‌اند و رفته‌اند، ولکن خدا بعضی از این تفاوت‌ها و تنوّع‌های ظاهری را در این آیه آورده است.

 «إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏»[۱] یکی از اختلافات خلقت، اختلاف ظاهری در مرد بودن و زن بودن است. خدای متعال علی رغم رسوم جاهلیّت در موقع نزول قرآن که زنان جز آدم‌ به حساب نمی‌آمدند (زنان جایگاه اجتماعی مردان را نداشتند)، ولی خدا خطاب به بشریت می‌کند و می‌گوید ما شما را آفریدیم؛ بخشی از شما مرد و بخشی از شما زن است. خدا در این آیه‌ی کریمه این را نیمی از پیکره‌ی انسانیّت به حساب آورده است.


[۱]– سوره‌ی حجرات، آیه ۱۳٫