[س:] برای رسیدن به راه واقعی چه چیزی لازم است؟

ج: استقامت. إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَهُ [فصلت: ۳۰] با زحمت و استقامت می‌توان به جایی رسید؛ و الّا نخواهد رسید.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۲۹