پارهاى از آداب و مستحبات آمیزش عبارتند از:

۱ – تعجیل نکنند؛

۲ – با وضو باشند؛

۳ – قبل از آمیزش ملاعبه کنند؛

۴ – در مکان پوشیده و پنهان باشند؛

۵ – در زمانى باشد که زن میل به آمیزش دارد؛

۶ – از خداوند فرزندى پاک و مبارک و سالم درخواست کنند؛

۷ – تسمیه «بسم اللّه الرحمن الرحیم» و استعاذه «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» بگویند.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – همان، م ۹ و ۱۸ و ۲۰