اگر واقعاً پس از استراحت مختصرى، نماز با حالترى مىخواند، به تأخیر انداختن آن بهتر است؛ ولى باید توجّه داشت که این موضوع ممکن است به شکل عادت در بیاید؛ زیرا ممکن است شیطان به همین وسیله آدمى را فریب داده و از فیض نماز اولوقت محروم سازد.

نماز اول وقت در نصوص دینى، مورد تأکید بسیار قرار گرفته و فضایل فراوانى براى آن نقل شده است. از نظر تأثیرات روحى، روانى و اجتماعى مىتوان امور زیرا را نام برد:

الف. عادت دادن شخص به نظم و انضباط بیشتر.

ب. وجود نشاط و آمادگى و حضور قلب بیشتر، جهت انس و ارتباط با خدا و تقویت کمالات نفسانى.

ج. زمینهسازى جهت انس و الفت و اتحاد بیشتر مسلمانان.

وقتى جامعه اسلامى مقید به خواندن نماز در اول وقت باشند، در هر منطقه بسیارى از مردم هم زمان به نماز مىایستند و صفوف گسترده و پرجمعیت تشکیل مىشود. در حالى که نماز در غیر اولوقت، موجب پراکندگى مىشود و از اجتماع و شکوه عبادى و انس و الفت مؤمنان در  مراکز دینى مىکاهد.

نماز گفتوگو و دیدار با معبود است، انسانهاى وارسته که جز حضرت حق، دوست و ولى نعمتى براى خود نمىشناسند، مشتاقانه در انتظارند تا در اولین فرصت، جسم و روح خسته از دنیاى مادیت خود را جانى دوباره بخشند. از این رو حتى قبل از رسیدن وقت نماز، با انجام مقدمات مستحب و با نظافت و معطّر نمودن بدن و لباس، خود را براى حضور در پیشگاه معشوق آماده مىکنند.

مهمترین پیام پخش صداى اذان در اولوقت این است که مردم در نخستین فرصت، با شتاب و عجله همگى به سوى نماز حرکت کنند و در اول وقت آن را اقامه نمایند و هیچ کارى را بهانه براى تأخیر نماز قرار ندهند.

رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) فرمودهاند: «هیچ نمازى نیست که وقت آن برسد؛ مگر آنکه فرشتهاى در برابر مردم ندا کند: اى مؤمنان! برخیزید به جانب آتشهایى که به واسطه ارتکاب معاصى و کارهاى ناشایست، بر پشتهاى خود برافروختهاید. پس فرونشانید آنها را به گزاردن نمازى که پروردگار شما واجب کرده است».[۱]

سالار شهیدان، ثابت کرد که در میدان جنگ ـ آن هم در سختترین شرایط ـ مىتوان نماز را در «اول وقت» به جا آورد. آن حضرت  حتّى جهاد با دشمنان را مانع نماز اول وقت نمىبیند. او نمىگوید: وقت بسیار است، بگذارید اول تکلیف جنگ را معلوم کنیم، بلکه مىفرماید: نداى اذان سر دهید تا نماز گزاریم؛ زیرا او براى «نماز» جهاد مىکند. کارى که پدرش امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در جنگ صفین کرد؛ همان کسى که فرمود: «صَلِّ الصَّلاه لوقْتِها المُوقَّت لَها، و لا تُعجِّل وَقتَها لِفراغ، و لا تُوَّرها عن وَقتِها لِاشْتِغالٍ»؛[۲] «نماز را در وقت معین آن بخوان، و به خاطر اینکه بىکارى، پیش از وقت آن را به جا نیاور، و به بهانه کار داشتن، آن را به تأخیر مینداز».

و نیز آن حضرت «نماز اولوقت» را یکى از موارد امتحان شیعیان دانسته، مىفرماید: «شیعیان ما را به دو خصلت امتحان کنید، اگر این دو را داشتند شیعه هستند: اهمیت به نماز در اول وقت، و دستگیرى برادران دینى خود با مال. اگر این دو در آنان نبود، از ما دورند و دورند و دور».[۳]

امام باقر (علیهالسلام) مىفرمود: «بدان که اول وقت همیشه بهتر است؛ پس تا جایى که مىتوانى به کار خیر بشتاب. محبوبترین کارها نزد خداى عزّوجلّ کارى است که بنده به آن مداومت ورزد؛ گرچه اندک باشد».[۴]

حضرت رضا (علیهالسلام) براى استقبال از برخى علویان بیرون رفت. در این هنگام وقت نماز فرا رسید؛ حضرت راه خود را به طرف کلبهاى که در آن نزدیکى بود، کج کرد و زیر صخرهاى فرود آمد و فرمود: اذان بگو. عرض کردم: آیا منتظر نمىمانیم تا یارانمان هم به ما ملحق شوند؟ حضرت فرمود: خدا تو را بیامرزد، هرگز نمازت را بدون علت از اول وقت به تأخیر مینداز. همیشه رعایت اول وقت را بکن؛ پس، من اذان گفتم و نماز خواندیم.[۵]

امام رضا (علیهالسلام) در حالى که با یکى از پیروان ادیان گذشته، مشغول مباحثه مهمى بودند و بحث به جاى حساس و تعیین کننده رسیده بود ـ به رغم اصرار مخاطب به ادامه گفت و گو و اظهار آمادگى براى پذیرش مکتب اسلام ـ چون جلسه با وقت نماز مقارن گردید، حضرت فوراً گفتوگو را ختم کرده و به سوى نماز شتافت.[۶]

امام خمینى(ره) در پاریس در حالى که حدود سیصد نفر خبرنگار براى مصاحبه با ایشان در ارتباط با مسئله فرار شاه از ایران، در منزلشان اجتماع کرده بودند؛ بعد از آنکه حداکثر دو سه سوال مطرح شده بود و هر چه اصرار شد که مقدارى برنامه را ادامه دهند، با عصبانیت فرمود: به هیچ وجه نمىشود و رفت و مشغول نماز اوّل وقت شد.[۷]

پس در درجه اول باید به نماز اهمیت بدهید و آن را بر هر کارى  دیگرى مقدم بدارید و سعى کنید همیشه قبل از وقت، خود را براى نماز آماده سازید و حتىالامکان در نماز جماعت شرکت کنید. بدیهى است در ابتدا نفس راحت طلب با وسوسههاى شیطانى، انسان را از این کار منصرف مىکند؛ ولى با توکل به خدا و اراده قوى، مىتوانید بر هواى نفس و وسوسهها غلبه نمایید. در بعضى از روایات آمده است که نماز در اول وقت رضایت و خشنودى خداوند را به همراه دارد و در غیر اول وقت، موجب بخشش و غفران خداست و کسى که بدون هیچ عذرى و از روى سهل انگارى نماز را به آخر وقت موکول کند، حقّ نماز را ضایع کرده است.

شهید ثانى مىفرماید: هنگامىکه وقت نماز داخل مىشود، بدان که این میقاتى است که خداىتعالى براى تو قرار داده تا به خدمتش برخاسته و براى خواهش از محضر او و رستگارى با اطاعتش، آمادگى پیدا کنى. پس شایسته است هنگام رسیدن وقت نماز، شادى بر قلبت غلبه کند و بهجت در چهرهات هویدا گردد؛ زیرا همین وقت است که سبب نزدیکى تو به خدا و وسیله رستگارى است مىباشد. بنابراین همانطور که براى ورود سلطانى خود را آماده مىکنى، با طهارت و نظافت و پوشیدن لباسهاى شایسته مناجات، خود را براى رسیدنش آماده کن و با این وقت شریف با وقار و سکینه و خوف و رجا، برخورد کن و عظمت حضرت خالق و نقصان و ناچیزى خود را به یاد داشته باش.[۸]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:رحیم کارگر/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – شیخ بهایى، اربعین، ص ۷۰۲٫

[۲] – نهج البلاغه، نامه ۲۷٫

[۳] – جامع آیات و احادیث نماز، ج ۱، ص ۳۴۶٫

[۴] – کافى، ج ۳، ص ۲۷۴٫

[۵] – بحارالانوار، ج ۸۳، ص ۲۱، ح ۲۸٫

[۶] – عیون اخبار الرضا (علیهالسلام)، ج ۲، ص ۲۱۵٫

[۷] – سیماى فرزانگان، ص ۱۵۹٫

[۸] – ر.ک: سیدعبداللّه شبّر، الاخلاق، ص ۶۵٫