متأسفانه غالب مدهاى جارى و آرایشها، پیامدهاى منفى جسمانى در پى دارد که بر اساس اطلاعات کارشناسان، به آن اشاره مىشود:

۱ – لباسهاى الیاف مصنوعى

امروزه مدسازان با ترفندهاى گوناگون تولید و استفاده از کتان و پنبه و منسوجات به دست آمده آن را از چرخه تولید خارج کردهاند.

لباسهایى که از الیاف مصنوعى تهیه شدهاند، مانع تبادل و تهویه هوا مىشوند و این محصولات که غالبا از ترکیبات پتروشیمى به وجود آمدهاند، به دلیل افزایش بار الکتریکى بدن و نقش حیاتى پوست زیانآور بوده، به هیچ روى نمىتوانند جاى پوشاک طبیعى را بگیرند.[۱]

نمونه دیگر، لباسهاى تولیدى مدسازان در جنسهاى چرمى، جیر، پلاستیک و مشتقات آن است که؛ تعریق، تنفس و دفع سموم از بدن را با مشکل رو به رو و انسان را بیمار مىکند.[۲]

 

۲ – لباسهاى تنگ و چسبان

انواع مدهاى ابداعى لباس در قرن بیستم به جز پارهاى انگشتشمار از آن همیشه تنگ و چسبان بوده است.

تنفس پوستى، یکى از مهمترین عملکردهاى طبیعى بدن است، به هر میزان لباس تنگ باشد رابطه پوست با هواى آزاد کمتر شده، شادابى و  سلامتى پوست بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت.[۳] در فعالیتهاى عضلانى بدن نیز، به جهت در تنگنا قرار گرفتن عضلات و ماهیچهها، یک نوع محدودیت حرکتى ایجاد مىشود. این موضوع را به هنگام نشست و برخاست، راه رفتن، خم شدن و سایر حرکات بدنى کسانى که از لباسهاى تنگ استفاده مىنمایند، به وضوح مىتوان ملاحظه نمود.[۴]

 

۳ – آسیبهاى لوازم آرایشى

در سالهاى اخیر، گرایش به استفاده بىرویه از لوازم آرایشى به مرز بحران رسیده، نگرانى عمیقى در سطح جامعه برانگیخته است. بیشتر این مواد به دلیل تقلبى و غیراستاندارد بودن، زمینهساز شیوع انواع بیمارىهاى پوستى همچون پیرى زودرس پوست، حساسیتهاى پوستى، عفونتهاى پوستى و… مىباشد.[۵]

یکى از مواد آرایشى که امروزه مورد استفاده قرار مىگیرد، فر دهندههاى مو است. این مواد قادرند موهاى صاف را حالتدار و مجعد کنند. این فرایند باعث آسیب رساندن به موها مىشود. از این رو فاصله زمانى مصرف مواد فر کننده موى سر نباید کمتر از ۳ماه باشد. اگر محلول فر کننده به مدت طولانى روى مو بماند و بسیار قوى باشد یا روى موهاى آسیب دیده استفاده شود، باعث شکستگى و آسیب جبرانناپذیر موها  مىشود؛ حتى پوست سر نیز از آسیب این گونه محلولها در امان نیست.[۶]

ریزش مو در اثر استفاده از رنگهاى غیرمجاز تقریباً پدیدهاى رایج است و در برخى موارد گزارش شده که فرد استفاده کننده به سبب مصرف این مواد پیاز موى سرش سوخته، سلامتى آن غیرقابل بازگشت شده است.[۷]

 

۴ – کفشهاى نوک باریک و پاشنه بلند

از آن جهت که تمام وزن بدن بر پاهاى انسان وارد مىشود، کفش راحت نقش مهمى در سلامتى انسان دارد. استفاده از کفشهاى تنگ، نوک باریک و یا پاشنه بلند از نظر سلامت و بهداشت به هیچ عنوان مناسب نبوده و آسیبهاى متعددى را به همراه دارد که کج شدن انگشتان پا، ایجاد عفونت به دلیل فرورفتگى ناخن پا، عدم حفظ تعادل، کمر درد و…[۸] پارهاى از این آسیبها و عوارض است.

 

۵ – تاتو (خالکوبى)

خالکوبى (تاتو) که تزریق جوهرهاى مخصوص به لایههاى پوست است، در بخشهاى مختلف بدن ایجاد عوارض مىکند که از آن جمله مىتوان به بیمارىهاى خونى، بیمارىهاى پوستى، حساسیتهاى پوست و… اشاره کرد.[۹]

 

۶ – پیرسینگ

پیرسینگ  (piercing)در لغت به معناى سوراخ کردن پوست و نصب اشیاى تزئینى در این سوراخ است. «حساسیت»، شایعترین عارضه پیرسینگ است که بیشتر در هنگام استفاده از فلزات بدلى به ویژه کروم و نیکل به وجود مىآید.

 

۷ – برنزه کردن پوست

استفاده از دستگاه سولاریوم براى برنزه کردن پوست، عوارضى را به دنبال دارد: بالا رفتن ضریب ابتلا به سرطان پوستى بر اثر مواجه شدن با شدت بالاى اشعه که در دستگاههاى سولاریوم به کار مىرود و همچنین پیرى پوست، افزایش چین و چروکهاى پوست و شلى و افتادگى پوست از عوارض استفاده از سولاریوم است.

گذشته بر عوارض پوستى، استفاده از دستگاه سولاریوم زمینهساز ابتلا به عوارض چشمى متعددى همچون آسیب قرنیه، شبکیه، ملتحمه یا آسیب توأم قرنیه و شبکیه است. این در حالى است که بیشتر مشتریان سولاریوم از عینکهاى ایمنى استفاده مىکنند اما باز هم گرفتار عوارض آن مىشوند.[۱۰]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – مدگرایى در لباس آفت هویت و دیانت، غلامرضا گلى زواره، دیدار آشنا، شماره ۷۵، صص۱۸ – ۲۰٫

[۲] – ر.ک: نگاهى به پدیده مدگرایى، حسین بافکار، طوبى، شماره ۲۱٫

[۳] – ر.ک: آیین بهزیستى در اسلام، ج۴، صص ۳۹ – ۹۷٫

[۴] – همان.

[۵] – وقتى صورتها شبیه یک ماسک نقاشى مىشوند، بیتا مهدوى، روزنامه جام جم، ۲۴/۵/۱۳۸۵٫

[۶] – همان.

[۷] – همان.

[۸] – ر.ک: آیین بهزیستى در اسلام، ج۴، ص ۱۱۴-۱۲۳، خبرگزارى جمهورى اسلامى ایرنا، ۱۶/۱۲/۱۳۸۹، کد خبر ۳۰۲۸۵۴۱٫

[۹] – ر.ک: سایت تابناک  www.tabnak.comکد خبر: ۲۵۷۷۳، ۳۰/۱۰/۸۸٫

[۱۰] – روزنامه جام جم، شماره ۲۸۷۶، ۳۱/۳/۸۹، صفحه ۱۶ سلامت.