قرآن کریم مىفرماید: ما به فرشتگان امر کردیم بر آدم سجده کنند و همگان سجده کردند مگر ابلیس: «وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ»[۱] ظاهر آیه این است که ابلیس از فرشتگان است اما به چند دلیل معلوم مىشود که فرشته نبود.

۱ – قرآن کریم به صراحت مىفرماید: شیطان از نوع جن بود و از راه و رسمبندگى خدا خارج بود. فِسْقْ یعنى خروج از طریق. در جاى دیگر خدا مىفرماید: «وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ»[۲] ما جن را از آتش آفریدیم. یا در جاى دیگر مىفرماید: «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ»[۳] شیطان گفت من بهتر از انسانم، چون مرا از آتش خلق کردى و او را از گِل. همه اینها نشان مىدهد که شیطان جن است و از آتش آفریده شده است.

۲ – قرآن درباره فرشتگان فرمود: «لا یَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ»[۴] فرشتگانى که حریم جهنم را حفظ مىکنند اهل نافرمانى نیستند چه رسد به فرشتگانى که حریم بهشت را پاسبانى مىکنند یا فرشتگان عرش الهى. پس فرشته گناه نمىکند و شیطان فرشته نبود، این پاسخ بخش نخست سؤال.

اما در پاسخ به قسمت دوم سؤال که چگونه شیطان که از جنس جن بود در جریان سجده ملائک بر آدم حاضر بود، باید گفت اینکه قرآن فرمود: «قُلْنا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِیسَ»[۵] این علامت تغلیب است یعنى اگر صد نفر از یک گروه در جایى باشند ولى در جمع آنها یک نفر غریبه باشد مثلاً نود و نه نفر دانشجو داشته باشیم و یک نفر غیر دانشجو، موقعى که صدا مىزنیم مىگوییم دانشجویان بیایند، آن یک نفر هم جزء اینها صدا زده مىشود. در فرهنگ محاوره این غلبه کثیر بر قلیل رایج است. شیطان بقدرى عبادت کرده بود که در جرگه فرشتگان و همراه آنان بود نه اینکه فرشته باشد.

عذاب شیطان :

با توجه به این که خلقت شیطان از آتش است، چگونه به آتش جهنم خواهد سوخت؟

خلقت اصلى شیطان از آتش است؛ اما عناصر دیگر نیز در تشکّل او دخالت دارد؛ مثل انسان که اصل وجودش از خاک است، ولى عناصر دیگر نیز در وجودش به چشم مىخورد. خاک به صورت پوست و گوشت در آمده، ولى نیروى حساس و درک کنندهاى به او افاضه شده است که درد را احساس مىکند.

اگر کلوخى به کلوخ دیگر زده شود، نرم مىشود؛ ولى چون درک ندارد، درد ندارد. اگر همین خاک درک داشت، حتما درد را احساس مىکرد.

شیطان نیز همین گونه است؛ یعنى از آتش و نیروى ادارک کننده خلق شده است. کار این نیرو آن است که اگر مؤثرى در وجود شیطان اثر گذاشت، آن را درک و احساس کند. بنابراین، خلقت شیطان از آتش است؛ ولى چون روح و قدرت درک دارد آتش جهنم او را مىسوزاند.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف:آیت اللّه عبداللّه جواد آملی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – سوره کهف۱۸: آیه ۵۰٫

[۲] – سوره حجر۱۵: آیه ۲۷٫

[۳] – سوره اعراف۷: آیه ۱۲٫

[۴] – سوره تحریم۶۶، آیه ۶٫

[۵] – سوره بقره۲: آیه ۳۴٫