در تعالیم اسلامى به انتخاب کفش راحت و مناسب اهمیت داده شده و حتى آن را یکى از عوامل مؤثر در سلامتى بدن برشمرده است. از همینرو رسولخدا (صلیاللهعلیهوآله) به خرید کفش مناسب تأکید نموده و فرموده است: «هر کس کفشى مىخرد، باید کفش خوب بخرد».[۱]

براساس همین رویکرد در تعالیم اسلام راجع به کفش مناسب توصیه ظریف و زیبایى ذکر گردیده است و آن تاکید بر راحت بودن کفش است؛ زیرا استفاده از کفشهاى تنگ که امروزه به حسب مد در کشور ما نیز رواج  یافته و افراد زیادى از آن استفاده مىنمایند. از نظر سلامت و بهداشت به هیچ عنوان مناسب نیست؛ زیرا موجب فشردگى انگشتان پا گردیده و در نتیجه باعث فرو رفتن ناخن در گوشت و ایجاد عفونت و عوارض دیگرى مىگردد. حتّى ممکن است انگشتان پا به مرور زمان و در نتیجه فشار وارده روى هم قرار گرفته و از حالت طبیعى خارج شود.[۲]

 

پوشیدن کفشهاى راحت از سنتهاى ثابت معصومین (علیهماالسلام) بوده است. یکى از یاران امام صادق (علیهالسلام) که به کفشدوزى اشتغال داشته، نقل مىکند: «براى امام صادق (علیهالسلام) نعلینى دوختم مطابق نمونهاى که فرستاده بود، و آن نمونه ظریف و کمرویه بود».[۳]

نیز در خصوص سیره پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآله) در مورد استفاده از کفش آمده است: «نعلین پیغمبر (صلیاللهعلیهوآله) دو بند داشت که بین انگشتان قرار مىگرفت، و کمر نعلین باریک بود که به طرف پاشنه به طورى زیبا باریک مىشد و نوک تیز نبود».[۴]

 

 

پی نوشت ها


[۱] – مشکاه الأنوار فى غرر الأخبار، ص ۲۶۳٫

[۲] – آیین بهزیستى در اسلام، ج۴، ص ۱۱۴٫

[۳] – مکارم الأخلاق، ص۱۲۲٫

[۴] – همان، ص ۳۷٫