همه مراجع (به جز سیستانى):نشانه بالغ شدن دختر یکى از سه چیز است:

۱ – روییدن موى درشت و خشن زیر شکم (اطراف آلت تناسلى)،

۲ – بیرون آمدن منى،

۳ – تمام شدن ۹ سال قمرى.

هر یک از این سه نشانه به تنهایى، علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعى محسوب مىشود.[۱]

آیهاللّه سیستانى: نشانه بلوغ در دختر، تنها به تمام شدن ۹ سال قمرى است.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیحالمسائل مراجع، م ۲۲۲۵؛ نورى، توضیحالمسائل، م ۲۲۴۶؛ وحید، توضیحالمسائل، م ۲۳۰۴؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتائات، س ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰٫

[۲] – سیستانى، توضیحالمسائل مراجع، م ۲۲۵۲٫