همه مراجع: اگر باعث تهییج شهوت باشد، جایز نیست.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – امام، استفتائات، ج۳، (احکام حجاب)، س۲۷؛ سیستانى،sistani.org، (حجاب)، س۵؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س۱۷۰۸؛ مکارم، استفتائات، ج۲، س ۱۵۳ و ۱۰۲۳؛ نورى، استفتائات، ج۲، س۶۷۹؛ تبریزى، صراط‌النجاه، ج۱،س۹۰۷؛ صافى، جامع‌الاحکام، ج۲، س۱۶۹۴ و ۱۷۲۹؛ خامنه‌اى، استفتاء، س۶۱۸ و دفتر: وحید و بهجت.