همه مراجع: کسى که نمى‌تواند مخارج سال خود و خانواده را در حد متعارف تأمین کند، فقیر است.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع،م۱۹۹۲ ؛ وحید، توضیح المسائل، م۲۰۰۹ ؛ خامنه اى،استفتاء، س۸۶۵٫