منظور از«طعام»، گندم، آرد، نان، جو، خرما و مانند آن است و «مد» حدود ۷۵۰گرم یا ده سیر مى‌باشد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۶۰ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۶۶۸ ؛ العروه الوثقى، ج ۲، الصوم، الفصل السادس، م ۲۶٫