همه مراجع: در سالى که بهبود یابد، اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضاى سال آخر را به جا آورد ؛ ولى قضاى سال‌هاى گذشته لازم نیست و تنها باید براى هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۷۰۳، ۱۷۰۷ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۷۱۱، ۱۷۱۵٫