همه مراجع: شخص باید براى خودش و کسانى که نان خور او محسوب مى‌شوند، براى هر نفر سه کیلو از خوراک مردم (مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها) و یا پول یکى از آنها را به مستحق بدهد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح المسائل مراجع، م ۱۹۹۱ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۰۰۸٫