همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): اگر بعد از روز دوم باطل کند، باید قضاى آن را به جا آورد و اگر پیش از آن باشد چیزى بر عهده او نیست.[۱]

آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید: اگر بعد از روز دوم باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن را به جا آورد و اگر پیش از آن باشد، چیزى بر عهده او نیست.[۲]

  تبصره. قضاى اعتکاف مانند اصل اعتکاف است. بنابراین باید شرایط آن را رعایت کند و حداقل سه روز متوالى روزه بگیرد.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، نورى، فاضل و مکارم، تعلیقات على العروه، ج ۱، احکام الاعتکاف، م ۵؛ بهجت، وسیله‏النجاه، ج ۱، ۱۲۱۰؛ صافى، هدایه‏العباد، ج ۱، م ۱۴۲۴؛ دفتر: خامنه‏اى.

[۲] – تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج‏الصالحین، م ۱۰۸۲٫