همه مراجع: در صورتى که معذور از گرفتن روزه باشد، اعتکاف باطل مى‏شود؛  ولى کفاره ندارد.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، ج ۲، الاعتکاف، م شروط الاعتکاف، الرابع و م ۱۹ و احکام الاعتکاف، م ۹٫