همه مراجع (به جز تبریزى، نورى و وحید): آرى، جایز است.[۱]

آیات عظام تبریزى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[۲]

آیه اللّه‏ نورى: جایز نیست.[۳]

  تبصره. بنابر فتواى کسانى که رفتن به نماز جمعه را در ایام اعتکاف جایز مى‏دانند، باید حداقل زمان لازم را رعایت کنند تا شکل و صورت اعتکاف، به هم نخورد.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – امام، تحریرالوسیله، ج ۱، شروط الاعتکاف، م ۹؛ سیستانى، تعلیقات على العروه، شرائط الاعتکاف، م ۳۰؛ بهجت، وسیله‏النجاه، ج ۱، م ۱۲۰۳؛ صافى، هدایه‏العباد، ج ۱، م ۱۴۱۲؛ مکارم، استفتاآت، ج ۲، س ۴۹۴ و فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۶۱۹٫

[۲] – وحید، منهاج‏الصالحین، ج ۲، الاعتکاف، السادس و تبریزى، منهاج‏الصالحین، ج ۱، الاعتکاف، السادس.

[۳] – دفتر: نورى.